Opakowania PET nadają się do piwa

Opakowania PET nadają się do piwa
Warto produkować opakowania PET przeznaczone do piwa, pod warunkiem jednak, że półlitrowe butelki będą ważyły mniej niż 20 gram. Takie wnioski płyną z przedstawionego przez koncern Sidel badania dotyczącego wpływu różnych typów opakowań stosowanych w przemyśle browarniczym na środowisko.

W tej chwili opakowania PET stanowią ok. 3 proc. europejskiego rynku opakowań, w których sprzedawane jest piwo. Niemiecka firma Sidel - producent opakowań PET - we współpracy z belgijskim browarem Martens Breweries przeprowadziła badania poświęcone wpływowi procesu produkcji piwa oraz opakowań w jakich jest ono sprzedawane na środowisko. Okazało się, że butelki PET uzyskały w tym badaniu wysoką pozycję, co oznacza, że z ekologicznego punktu widzenia ich używanie jest niezwykle korzystne.

Analizie poddano wpływ produkcji 100 litrów piwa w różnych opakowaniach o pojemności 0,5 l pod kątem zużycia energii, zakwaszenia powietrza, emisji szkodliwych substancji do otoczenia, zużycia wody oraz eutrofizacji. Porównano produkcję piwa w czterech różnych typach opakowań: butelkach PET z powłoką Actis, szklanych butelkach z długa szyjką, puszkach aluminiowych i puszkach stalowych. Rozważano, która opcja jest najmniej szkodliwa dla środowiska pod względem zasobów i zanieczyszczenia w całym cyklu życia piwa.

Piwo w opakowaniach PET

Cykl ten obejmuje użycie zasobów podczas wzrostu i zbiórki zbóż oraz ich stosowania do produkcji opakowań pierwotnych, dostawy do sklepów oraz klientów, jak również zakończenie życia opakowania i to niezależnie od tego czy powędrowało ono na wysypisko, do spalarni czy też zostało poddane recyklingowi.

Wyniki badania pokazały, że stalowe puszki oraz butelki PET w najmniejszym stopniu przyczyniają się do negatywnego wpływu na środowisko, a także generują najmniejszy poziom emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz stosunkowo słabo wpływają na zakwaszenie powietrza. Przewagą PET jest fakt, że może być on stosunkowo łatwo przetwarzany z wykorzystaniem praktycznie wszystkich metod recyklingu materiałów polimerowych.

Analitycy z Sidela przyznali w swoim raporcie, że to jednak produkcja stalowych puszek wymaga użycia najmniejszej ilości energii pierwotnej i wody, z kolei szkło jest największym konsumentem jeśli chodzi o zakres wykorzystania materiału, z którego produkowane jest dane opakowanie.

Warto też wiedzieć, że pod względem wpływu na środowisko opakowania pierwotne stanowią najistotniejszy czynnik podczas produkcji piwa, podczas gdy transport i opakowania wtórne odgrywają rolę stosunkowo najmniejsza. Ważnym aspektem jest też wielkość recyklingu, głównie jeśli chodzi o opakowania w postaci puszek aluminiowych. Tam gdzie ilość recyklingu są wystarczająco duże, tam aluminium może stanowić bardzo dobry wybór w przypadku pakowania piwa.

Przedstawiciele Sidela zauważają też, że jeśli waga 0,5 litrowej butelki PET wynosi 20 gram lub mniej, to wówczas PET jest ogólnie preferowanym wyborem opakowaniowym pod względem kwestii środowiskowych. Kiedy już natomiast waga opakowania przekracza 20 gram wówczas walory takiego rodzaju opakowania stają się mniej imponujące. Stąd m.in. starania Sidela w zakresie produkcji opakowań maksymalnie jak najlżejszych.