Opakowania metalowe w czołówce recyklingu

Opakowania metalowe w czołówce recyklingu
Organizacja Metal Packaging Europe opublikowała raport, z którego wynika, iż w 2011 roku poziom recyklingu sztywnych opakowań metalowych w Europie (wliczając kraje EU27 oraz EFTA) wzrósł w porównaniu z rokiem 2010 o 2,8 pkt. proc. i wyniósł 73 proc. To oznacza, że opakowania metalowe są grupą opakowań o najwyższym wskaźniku recyklingu.

Wzrost poziomu recyklingu odzwierciedla długoterminowy trend w dziedzinie opakowań metalowych. W ciągu ostatnich 20 lat sektor opakowań metalowych regularnie poprawiał swoje wskaźniki recyklingu, przedterminowo osiągając poziomy wskazywane przez UE i określane przez poszczególne kraje.

W 2011 roku ilość opakowań wykonanych ze stali oraz puszek aluminiowych poddanych recyklingowi wyniosła blisko 2,9 mln ton. To o prawie 188 tys. ton więcej niż w roku 2010 (wzrost o 7 proc.). Przetworzony metal był ponownie używany do wyrobu opakowań oraz innych produktów, stosowanych m.in. w branży budowlanej czy motoryzacyjnej.

Mimo iż zdaniem przedstawicieli organizacji branża opakowań metalowych zdoła osiągnąć zakładany poziom recyklingu na poziomie 80 proc. do 2020 roku, MPE postuluje dalsze kroki służące poprawie wskaźników. Miałyby one polegać między innymi na udoskonaleniu metod zbierania i opracowywania danych dotyczących recyklingu.