Opakowania z nowymi wzorami oznakowania

Opakowania z nowymi wzorami oznakowania
Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wzorów oznakowania opakowań. Podpisany przez Macieja Grabowskiego dokument z 3 września stanowi akt wykonawczy wydany na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dn. 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., zastępując poprzedni dokument z 23 kwietnia 2004 r.

Porównując nowo wydane rozporządzenie z poprzednim aktem rzuca się w oczy znaczne rozszerzenie katalogu wzorów oznakowania opakowań. O ile w rozporządzeniu z 2004 roku uwzględniono zaledwie siedem materiałów opakowaniowych (aluminium, PET, HDPE, PVC, LDPE, PP i PS), o tyle w nowym rozporządzeniu ilość materiałów jest znacznie większa. Wzory zostały pogrupowane według rodzajów materiałów opakowaniowych - wyodrębniono opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, stali i aluminium, drewna (w tym korka), bawełny i juty oraz szkła; wydzielono też osobną grupę opakowań wielomateriałowych.

Nie zmieniły się wzory oznakowania wskazującego na możliwość wielokrotnego użycia opakowania oraz na przydatność opakowania do recyklingu.

Z nowymi wzorami oznakowania opakowań można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj więcej: Opakowania 1107 Prawo 237