Opakowania z rolki folii

Opakowania z rolki folii
Opakowania tworzone bezpośrednio z rolki folii są w stanie skutecznie zrealizować te strategie marketingowe, które mają za zadanie wyróżnienie i wypromowanie przede wszystkim kształtu oraz wyglądu znajdujących się w nich produktów. Są stosowane wszędzie tam, gdzie to produkt, a nie opakowanie winno być bardziej eksponowane.

Kształt i wizerunek opakowania bardzo często jest najważniejszym narzędziem tworzącym wrażenie konsumenta i potencjalnego klienta odnośnie znajdującego się w nim towaru. Kreuje ponadto markę produktu, a jednocześnie przesądza o jego indywidualnym wizerunku.

Opakowanie powinno być też trwałe, funkcjonalne oraz niezbyt kosztowne jeśli chodzi o jego wytworzenie. I takie właśnie zalety posiadają opakowania przybierające postać torebek produkowanych, przy użyciu pionowych maszynach pakujących, specjalnie z rolki folii.

Jak wygląda i co jest potrzebne do tego, by wykonać opakowania, o których mowa?

Proces produkcyjny polega na formowaniu torebek poprzez owinięcie folii wokół tubusa i następnie przeprowadzenie zgrzania pionowego lub poziomego. Do powstałego w ten sposób worka natychmiast odmierzany lub odważany jest produkt, który ma się znaleźć w jego środku. Cała operacja finalizowana jest poprzez zamknięcie torebki górnym poziomym zgrzewem i odcięciem go od pozostałości materiału pakującego.

Taka metoda pakowania, przy jednoczesnym wykorzystaniu odpowiednich materiałów pakujących, może być stosowana dla rozmaitych produktów sypkich, płynnych i występujących w kawałkach. Powstałe w ten sposób opakowanie będzie stanowić nieprzepuszczalną barierę dla wielu niepożądanych czynników zewnętrznych jak powietrze, wilgoć, zapach - ma to zwłaszcza duże znaczenie w przypadku pakowania kawy.

Powstałe w wyniku omówionych czynności opakowanie można jeszcze w kolejnych etapach produkcyjnych stale udoskonalać.

Dla przykładu, pożądane jest wykonanie różnorakich nacięć, które będą umożliwiały jego łatwiejsze otwarcie. Warto też wyposażyć opakowanie w uchwyty pomagające w przenoszeniu oraz otwór umożliwiający zawieszenie.