Opakowania z tworzywa Ecovio

Opakowania z tworzywa Ecovio
Tworzywo sztuczne firmy BASF posłużyło do stworzenia opakowania przeznaczonego na sklepowe zakupy.

Torby powstały z biodegradowalnego tworzywa sztucznego o nazwie Ecovio, które składa się z substancji Ecoflex oraz specjalnego poliaktydu pochodzącego z kukurydzy.

Tworzywo Ecoflex powstaje z przerobu substancji petrochemicznych i jest całkowicie biodegradowalne. Sprawia, że torby są lekkie, odporne na przerwanie i wodoodporne, można je także nadrukowywać. Są też dość trwałe, więc można je wielokrotnie używać.

Sam Ecoflex jest kopoliestrem alifatyczno-aromatycznym. Jest to tworzywo syntetyczne i całkowicie biodegradowalne. Nie zawiera ponadto żadnych składników pochodzenia roślinnego ani metali ciężkich. Swoją charakterystyką przypomina LDPE i LLDPE. W zakresie biodegradowalności i kompostowalności odpowiada wymaganiom stawianym przez normy: amerykańską ASTM D6400, europejską EN 13432 oraz japońską GreenPla.

Tworzywo podczas rozkładu nie pozostawia szkodliwych pozostałości. Zaletą Ecoflexu jest kompatybilność z materiałami pochodzenia roślinnego i możliwość łączenia go z takimi materiałami jak celuloza, skrobia, polilaktyd i PHA. Łączyć go można również z innymi syntetycznymi biodegradowalnymi polimerami jak np. polikaprolakton (PCL). Ecoflex może być przetwarzany na folie metodą rozdmuchu lub przez wylewanie bądź powlekanie.

- Obydwa materiały, Ecoflex i Ecovio, zostały opracowane specjalnie do takich produktów, jak torby na zakupy czy torby na odpady organiczne - wyjaśnia Andreas Künkel odpowiedzialny w BASF za rozwój materiałów biodegradowalnych.

BASF przymierza się do tego, żeby rocznie wytwarzać 60 tys. ton tego tworzywa. Byłoby to blisko cztery razy więcej niż obecnie. Torby, o których mowa zdobyły już sporą popularność w Niemczech.

Opakowanie z tworzywa Ecovio firmy BASFbrak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska