Opakowanie - niemy sprzedawca


Opakowanie nieciekawe

Innym błędem jest posługiwanie się opakowaniem nie uwzględniającym trendów rynkowych i negatywnie odróżniającym się od opakowań konkurencji. Najczęściej zdarza się to w przypadku opakowań, które przez wiele lat nie były restylizowane. Takie opakowania mogą źle wpływać na sprzedaż produktu i wizerunek marki. Niestety, jeszcze dziś błąd ten dotyka niektórych polskich marek. Przekonanie producentów, że produkt o dobrej jakości obroni się sam, jest fałszywe. Trzeba pamiętać o tym, że klient najczęściej nie ma dużo czasu na podjęcie decyzji i opakowanie nie komunikujące we właściwy sposób jakości produktu może przyczynić się do jego rynkowej porażki.

Chociaż błąd polegający na stosowaniu opakowań o niskiej jakości, odróżniających się negatywnie od opakowań konkurencji, w znacznej mierze dotyczy produktów, które są obecne na rynku od wielu lat, zdarza się, niestety, również w przypadku produktów nowych. Może to wynikać z braku doświadczenia osób projektujących opakowanie. Dlatego, dobierając współpracowników, warto zwracać uwagę nie tylko na cenę usługi, ale również na doświadczenie i dorobek agencji. Z omawianym problemem nasza firma zetknęła się prowadząc projekt dla producenta napoju energetycznego. Zwrócił się on do nas z prośbą o przygotowanie kampanii promocyjnej produktu, gdyż jego sprzedaż była niska. Okazało się, że popełniono błąd w projekcie opakowania. Srebrna puszka napoju była w niewielkim stopniu pokryta grafiką, krój liter był opływowy, czcionka dość mała, a wyobrażający markę napoju – Pitbull – wizerunek psa bardzo niewielki i łagodny. Cała grafika była utrzymana w kolorze czerwono-czarnym.

Taka szata opakowania w żaden sposób nie kojarzyła się z siłą i energią napoju. Udało nam się przekonać producenta, żeby zamiast inwestować w akcję promocyjną, pokusił się o zmianę opakowania. Przede wszystkim wyeksponowana została marka – wprowadzony pionowy układ nazwy i ostrzejsza w kroju, wyrazista czcionka pozwoliły na wyeksponowanie marki.

Drugim elementem było zrestylizowanie wizerunku psa na bardziej energiczny i ekspresyjny. Wprowadzone zostały również dodatkowe kolory – biały i granatowy oraz element pionowych pasków. Wszystkie te zmiany pozwoliły na uzyskanie bardziej dostosowanego do charakteru produktu, nowoczesnego, wyrazistego i energicznego wyglądu puszki i doprowadziły do poprawy wyników sprzedaży.

Czytaj więcej: Opakowania 1097