Opakowanie - niemy sprzedawca


Obserwując ten rynek zauważyłam, że zdarza się, iż marki własne sklepu zaczynają wyglądać korzystniej niż sztandarowe marki znanych firm. Jeśli do tego dodamy, że często dostawcą produktów sprzedawanych pod marką własną sieci jest ten sam producent, którego markowy produkt przewyższa ceną produkt sprzedawany pod marką własną, łatwo można wysnuć wniosek, że może to doprowadzić do degradacji marek producenta. Dlatego warto obserwować rozwój marek własnych sieci konkurujących z produktami naszej firmy, dopasowując opakowania do nowych standardów rynku.

Wśród elementów wewnętrznych dotyczących produktu i wpływających na zmiany w opakowaniach można wymienić: zmianę grupy docelowej, zmianę korzyści (benefitów) lub istotnych cech produktu, zmianę ceny, konieczność wewnętrznego uporządkowania oferty (np. stworzenie wyraźnej linii produktów, podział oferty na spójne grupy i ich wyróżnienie poprzez opakowania itp.) lub chęć przedłużenia rynkowego cyklu życia produktu i zwiększenia jego sprzedaży.

Bardzo wiele zmian w opakowaniach wynika z ostatniej wymienionej przyczyny. Opakowanie może stanowić źródło innowacji produktów. Wprowadzenie opakowania, które sprawia, że produkt jest wygodniejszy w użyciu lub bardziej estetyczny, może zwiększyć sprzedaż produktu i sprawić, że konsumenci będą się nim interesować dłużej, nawet jeśli w samym produkcie nie zaszły żadne zmiany. Korzystna zmiana w opakowaniu zaspokaja potrzebę nowości, które często pociągają klientów. Dobrym przykładem może być wprowadzenie stojącej tubki pasty do zębów. Chociaż sam produkt nie uległ zmianie, jego sprzedaż znacząco wzrosła.

Porządkowanie oferty
Zmiany opakowań związane ze zmianą ceny kojarzą się najczęściej z podniesieniem ceny produktu przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności opakowania. Można jednak spotkać się również z odwrotną sytuacją i właśnie taki przykład chciałabym przytoczyć. Case dotyczy wody źródlanej Połczyn Zdrój. Szata graficzna opakowania została dostosowana do szaty opakowań wód z wyższej półki. Niestety, okazało się, że cena produktu jest zbyt wysoka, podobnie jak jakość opakowania, które zniechęcało nabywców o niższych dochodach do sięgania po produkt. Konieczne było zrewidowanie polityki produktowej, obniżenie ceny i wprowadzenie niższej jakości etykiety, korelującej z grafiką wód z podobnej półki. Zmiany związane z uporządkowaniem oferty produktowej najczęściej dotyczą firm, których asortyment znacznie się rozbudował. Zdarza się, że duża ilość produktów powoduje, że klienci z trudem odnajdują produkt skierowany do nich i dostosowany do ich potrzeb.

Czytaj więcej: Opakowania 1097