Opakowanie - niemy sprzedawca


Zbyt ekskluzywne

Kończąc omawianie błędów związanych z opakowaniami, należy wspomnieć, że niekorzystne może być nie tylko stosowanie opakowania zaniżającego jakość produktu, ale również opakowania o zbyt wysokiej jakości, nie odpowiadającej faktycznej jakości produktu. Mimo że na rynku obserwujemy dążenie do podnoszenia jakości opakowań, nawet produktów z tzw. niskiej półki, trzeba w tym względzie zachować ostrożność, zwłaszcza gdy klienci są już przyzwyczajeni do opakowania. Warto przebadać, czy zbyt szybkie i zdecydowane poprawienie jakości opakowania nie doprowadzi do błędnego przekonania, że wzrosła również cena produktu.

Wewnętrzne przyczyny zmian
Innym ważnym powodem restylizacji opakowań są zmiany wewnętrzne zachodzące w firmie lub dotyczące produktu. Do zmian zachodzących w firmie można zaliczyć zmiany związane z przejęciem przez inne przedsiębiorstwo czy połączeniem z inną firmą. Polityka produktowa prowadzona przez nowego właściciela lub nowo powstały podmiot może się różnić od tej, która do tej pory była stosowana, co najczęściej prowadzi do zmian w opakowaniach. Czasami są one drobne i ograniczają się do zmiany logo lub delikatnej restylizacji opakowań, a czasami mogą być bardzo głębokie. Inną zmianą wewnętrzną dotyczącą firmy i prowadzącą do zmiany opakowań jest zmiana filozofii samej firmy. Tego typu zmiany ostatnio możemy obserwować na rynku dużych sieci handlowych. Większość z nich zmieniła swój stosunek do marek własnych. Sieci nie chcą już być postrzegane jako dostawcy produktów tanich, o niskiej jakości. Zależy im na wykreowaniu wizerunku firm nastawionych nie tylko na cenę, ale również na jakość. Dlatego sieci odchodzą od standardowych, bardzo prostych opakowań marek własnych i wprowadzają produkty z wyższej półki, których szata graficzna odznacza się wysoką jakością. Pojawiają się więc tak charakterystyczne elementy komunikujące jakość, jak złocenia, tłoczenia, piktogramy eksponujące klasę produktu. Na tę zmianę szczególną uwagę powinni zwrócić producenci, których produkty są sprzedawane w sieciach handlowych i konkurują z markami własnymi supermarketów.

Czytaj więcej: Opakowania 1104