Opony trzeciej generacji z unijnym wsparciem

Opony trzeciej generacji z unijnym wsparciem
Ministerstwo Gospodarki poinformowało, iż 7 kwietnia Komisja Europejska przyznała spółce Bridgestone Poznań Sp. z o.o. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja inwestycji o wartości ponad 426 mln zł wiąże się z utworzeniem 201 nowych miejsc pracy w regionie wielkopolskim.

Celem projektu spółki jest dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie na rynek docelowy znacząco ulepszonych opon samonośnych RFT (Run Flat Tires) trzeciej generacji oraz rozbudowa zakładu produkcyjnego w Poznaniu wraz z działem B+R.

Dofinansowania udzielono w ramach działania 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), na lata 2007-2013. Przyznane wsparcie wynosi ok. 82 mln zł.

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego m.in. dzięki ograniczeniu zużycia paliwa oraz emisji CO2 przez pojazdy wykorzystujące opony samonośne run-flat. Proekologicznymi aspektami charakteryzować się również będzie wdrożony przez Bridgestone proces technologiczny.