Orelis dostawcą największego zakładu aminokwasów

Orelis dostawcą największego zakładu aminokwasów
W Azji francuska firma ORELIS wyposażyła w system filtracji membranowej największy na świecie zakład produkcji aminokwasów. W przedsiębiorstwie CJ CORP zainstalowano ponad 2000 m² membran ceramicznych KERASEP™ dla potrzeb tej produkcji.

Stosowanie membran ceramicznych KERASEP™, wytwarzanych przez ORELIS, daje wiele korzyści. Nie tylko pozwala zwiększyć produkcję o około 10 % w porównaniu z tradycyjną metodą produkcji, ale umożliwia również szybszy zwrot nakładów poniesionych na inwestycje.

Metoda ta polega na klarowaniu przy pomocy membran ultrafiltracyjnych zaczynu fermentacyjnego już na samym początku etapu oczyszczania. Pozwala to znacznie uprościć następne etapy oczyszczania i ograniczyć powstawanie ścieków. Ultrafiltracja umożliwia zastosowanie membran o średnicy porów od 1 do 100 nm. Przepuszczają one małe cząsteczki (wody, soli, cukrów) a zatrzymują cząstęczki o wysokiej masie molowej oraz zawiesiny.

Dzięki trójfazowemu procesowi produkcji, obejmującemu: zatężanie wstępne, koncentrację i diafiltrację, pozyskiwanie substancji czynnej odbywa się ze zwiększoną wydajnością, która wynosi ponad 98%, a produkt finalny jest doskonałej jakości.

Projekt ten został wdrożony do produkcji przemysłowej w wyniku trwających wiele miesięcy prób u klienta. W tym okresie, zespoły specjalistów z firmy ORELIS, przy współpracy z zespołami CJ Corp., dokonały optymalizacji rozmaitych parametrów procesu filtracji.

Właśnie to rozwiązanie wybrano ze względu na kompetencje ORELIS w zakresie procesów przemysłowych, zdobyte na przestrzeni lat, a także ze względu na jakość i solidność wytwarzanych przez tę firmę membran oraz zakres oferowanych usług technicznych.

Membrany ceramiczne KERASEP™ znajdują liczne zastosowania przy filtracji, w przemyśle rolno-spożywczym (pozyskiwanie aminokwasów do żywienia zwierząt), w biotechnologii (ekstrakcja zaczynów fermentacyjnych), w ochronie środowiska oraz w przemyśle samochodowym i maszynowym (oczyszczanie ścieków z zawartością olejów).

Czytaj więcej: Surowce chemiczne 95