Orelis dostawcą największego zakładu aminokwasów


# # #
Rhodia Orelis, jeden ze światowych liderów w dziedzinie technik filtracji membranowej, oferuje przedsiębiorstwom przemysłowym, inżynieryjnym oraz władzom lokalnym technologie, produkty i usługi mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska już u źródła, umożliwiające oczyszczanie ścieków i separację płynów (ekstrakcja, koncentracja, oczyszczanie) przyczyniając się do recyrkulacji wody lub recyklingu rozmaitych surowców.

Głównymi klientami firmy Orelis są:
 • przemysł samochodowy i inne branże przemysłu - w takich zastosowaniach jak ultrafiltracja kąpieli malarskich, odtłuszczanie, uzdatnianie ścieków z zawartością olejów,
 • biotechnologie - do klarowania zaczynów fermentacyjnych i koncentracji/oczyszczania złożonych roztworów w przemyśle farmaceutycznym (antybiotyki, szczepionki, substancje czynne, enzymy i dodatki spożywcze),
 • ochrona środowiska - do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, zwłaszcza dzięki technologii bioreaktora membranowego,
 • przemysł rolno-spożywczy - do klarowania syropów z glukozy, soków owocowych, standaryzowania mleka....

Orelis jest filią grupy Rhodia. Jako światowej rangi koncern w dziedzinie środków chemicznych specjalnego zastosowania, zaangażowana w działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rhodia opracowuje liczne innowacje dla rynku spożywczego, dla przemysłu (m.in. samochodowego), dla farmacji, agrochemii, elektroniki, produkcji włókien i dóbr konsumpcyjnych, oferując swoim klientom rozwiązania indywidualne, wynikające z opanowania technologii i doświadczeń na obsługiwanych rynkach. W roku 2002 grupa Rhodia zatrudniająca na całym świecie około 24 500 pracowników uzyskała obroty w wysokości 6,6 miliardów euro.

Szczegółowych informacji udziela:

  Marine BENCE
  Rhodia ORELIS
  5 Chemin du Pilon
  Saint Maurice de Beynost
  01708 MIRIBEL
  France
  Tel : (33) 4 72 01 27 27
  Fax : (33) 4 78 55 38 33
  E-mail: orelis@eu.rhodia.com
  Internet : www.orelis.com

Czytaj więcej: Surowce chemiczne 95