Organizacje branżowe ze wspólnym stanowiskiem ws. gospodarki cyrkularnej w UE

Organizacje branżowe ze wspólnym… Trzy organizacje reprezentujące europejski przemysł tworzyw sztucznych - European Plastics Converters (EuPC), PlasticsEurope i Plastics Recyclers Europe (PRE) - wzywają do wdrożenia prawdziwej europejskiej gospodarki cyrkularnej dla tworzyw sztucznych. W opublikowanym właśnie wspólnym stanowisku odnoszącym się do zaproponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań, apelują do unijnych i narodowych agend o wdrożenie przy tym następujących rekomendacji:
  • Rezygnacja ze składowania odpadów do 2025 roku. Będzie to gwarancją, że odpady tworzyw będą używane jako surowiec nie trafią do środowiska.
  • Cel 55 proc. opakowań "przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu", który miałby zostać wdrożony do 2025, organizacje uznają za wymagające wyzwanie.
  • Organizacje wzywają do wprowadzenia obowiązkowej selektywnej zbiórki wszystkich opakowań do 2025 roku.
  • Komisja Europejska powinna wprowadzić jednolitą metodologię służącą kalkulacji celów w zakresie "przygotowania do ponownego użycia i recyklingu" oraz mierzeniu jakości recyklingu. Ujednolicenie pozwoli wprowadzić jednolite reguły gry dla wszystkich uczestników rynku, jak również umożliwi analizę postępów każdzego z państw czonkowskich w zakresie recyklingu.
  • Powinny zostać rozwinięte unijne standardy jakościowe dla odpadów z tworzyw i ich zagospodarowania, wliczając w to specyfikacje dla odpadów sortowanych, harmonizację metod testowych dla recyklatów oraz certyfikację dla recyklingu.
  • Innowacje technologiczne w obrębie całego łańcucha wartości tworzyw powinny wzmocnić potencjał w zakresie recyklingu.
- Unijny pakiet rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi właściwe rozwiązanie dla branży tworzyw w celu dalszego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju - powiedział Michael Kundel, prezydent EuPC. - Wyznacza ponadto wspólny kierunek dla konsumentów i administracji. W ciągu najbliższych dekad przemysł tworzyw będzie opracowywać innowacyjne narzędzia, modele biznesowe i produkty, które będą się przyczyniać do rozwoju projektu gospodarki cyrkularnej. Chcemy pracować wspólnie w celu opracowania recyklatów o wysokiej jakości, które sprostają wymaganiom rynku.

- Rozwiązania zaproponowane przez KE w ramach pakietu dotyczącego gospodarki cyrkularnej stanowią szansę na stworzenie Europy bardziej efektywnej surowcowo - powiedział Patrick Thomas, prezydent PlasticsEurope. - Dla potrzeb gospodarki cyrkularnej i uzyskania długotrwałych efektów środowiskowych konieczne jest, aby cały cykl życia produktów został zaprojektowany w myśl zasad gospodarki niskowęglowej. Nasza branża jest zaangażowana w kreowanie zrównoważonej przyszłości w gospodarce niskowęglowej o wszystkie podmioty sektora powinny współpracować w realizacji tego celu.

- Recykling będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w branży tworzyw - mówi Tom Emans, prezydent PRE. - Obecna inicjatywa prawodawcza zmierza w dobrym kierunku, co przekłada się na wspólne stanowisko naszych organizacji. Dodatkowo jednak potrzebne są prace np. nad kwestią designu z myślą o recyklingu czy kontroli eksportu odpadów.

Branża tworzyw w Europie stanowi integralną część przemysłu UE, z 62 tys. firm i ponad 1,4 mln pracowników.