Orlen przejmie pełną kontrolę nad Unipetrolem

Orlen przejmie pełną kontrolę…
Walne Zgromadzenie Unipetrolu wyraziło zgodę na przeprowadzenie wykupu akcji tej spółki reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego. Oznacza to, że Orlen na przełomie września i października br. stanie się wyłącznym akcjonariuszem Unipetrolu.

Decyzję Walnego Zgromadzenia poprzedziło przekazanie wymaganych dokumentów i uzyskanie zgody Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji przy proponowanej cenie 380 CZK/akcję. Zadeklarowana cena wykupu przymusowego została ustalona na tym samym poziomie, jak cena ogłoszona w wezwaniu z grudnia 2017 r.

Orlen zarządza obecnie sześcioma rafineriami w 3 krajach.

Źródło: PKN Orlen