Orlen zyskał nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów

Orlen Eko, spółka Grupy Kapitałowej PKN Orlen, uruchomiła najnowocześniejszą w naszym kraju instalację termicznego przekształcania odpadów. Jej koszt to ponad 100 mln zł.

Dzięki najnowszej inwestycji płocka spółka zakończyła realizację trwającego od dawna Programu Dostosowawczego. Nowy obiekt, jako pierwszy w Polsce, może przyjmować do unieszkodliwienia przez przekształcenie termiczne, odpady z rynku zewnętrznego.

Czym cechuje się oddana właśnie do użytku płocka instalacja?

Jej charakterystyczną cechą jest możliwość unieszkodliwiania wysuszonych osadów ściekowych pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków. Nowa instalacja przystosowana jest do przyjęcia i unieszkodliwienia do 10 tys. ton rocznie odpadów.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów składa się z systemu przygotowania i transportu odpadów, dwóch linii spalania, odrębnych dla każdego pieca systemów odzysku ciepła i oczyszczania spalin. Instalacja jest przeznaczona przede wszystkim do unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów przerobu ropy naftowej i oczyszczania ścieków. Niemniej jednak istnieje również możliwość unieszkodliwienia innych odpadów posiadających właściwości fizyczne, umożliwiające ich współspalanie z podstawowym strumieniem.

Wszystkie odpady przed podaniem do spalenia są mieszane, zapewniając optymalny, pod względem jakościowym wsad. Instalacja ma nominalną możliwość unieszkodliwiania rocznie 50 tys. ton odpadów. W tej chwili są to zdolności całkowicie zaspokajające potrzeby Orlenu.

- Dzięki realizacji tego projektu dołączyliśmy do grona najbardziej rozwiniętych krajów europejskich, w których funkcjonują podobnej klasy obiekty - powiedział Paweł Krupa, Prezes Zarządu Orlen Eko.

- Jesteśmy dumni z tej inwestycji. Przede wszystkim ze względu na to, że rozwiązuje ona jedną z najważniejszych dla nas kwestii, mianowicie utylizację odpadów niebezpiecznych oraz zmniejsza wpływ zakładu na nasze bezpośrednie otoczenie. To także dowód na to, że potrafimy sprawnie wykorzystywać możliwości, jakie dała Polsce akcesja do Unii Europejskiej - dodaje Krystian Pater, Członek Zarządu PKN Orlen.