Ostatni dzień zapisów na akcje Grupy KGL

Ostatni dzień zapisów na akcje… W środę 25 listopada upływa termin zapisów w ramach publicznej oferty akcji Grupy KGL SA. Na podstawie prospektu emisyjnego spółka oferuje 1,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C, w tym 250 tys. sztuk w transzy małych inwestorów (14 proc. oferty, min. zapis: 30 szt. akcji) oraz 1,5 mln sztuk w transzy dużych inwestorów (86 proc. oferty, min. zapis: 100 tys. zł). Planowany termin przydziału i zakończenia publicznej oferty wyznaczony został na 26 listopada. Cena emisyjna wynosi 19 zł za każdą akcję.

Spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym 1 050 036 akcji serii A1, 350 012 akcji serii B1, do 1,75 mln akcji serii C oraz do 1,75 mln praw do akcji serii C. Łącznie spółka ubiega się o dopuszczenie 3.150.048 akcji na rynek regulowany.

Nowo wyemitowane akcje serii C stanowić będą 24,44 proc. kapitału spółki. Pozostałe udziały w równych częściach (18,89 proc.) należą do wspólników: Krzysztofa Gromkowskiego, Zbigniewa Okulusa, Lecha Skibińskiego i Ireneusza Strzelczaka.

Spółka wyznaczyła trzy główne cele emisji akcji. Pierwszy z nich to budowa centrum badawczo-rozwojowego, którego koszt wyceniono na 17 mln zł. Realizacja inwestycji pozwoliłaby firmie na samodzielne tworzenie narzędzi (form) oraz na optymalizację kosztową i czasową procesu projektowania i wytwarzania form. Ponadto firma mogłaby opracowywać nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji opakowań i poprawiać ich jakość. Pojawiłaby się również możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów ze sprzedaży form własnej produkcji.

Drugim celem emisji akcji jest rozwój parku maszynowego, a zwłaszcza zakup kolejnych ekstruderów i termoformierek. Koszt inwestycji w tym zakresie szacuje się na min. 7 mln zł. Pozostałą część, tj. min. 6 mln zł, firma chce przeznaczyć na kapitał obrotowy w związku ze skokowym wzrostem skali działalności firmy.

Grupa KGL prowadzi działalność w dwóch segmentach - dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. W zakresie dystrybucji tworzyw spółka prowadzi sprzedaż tworzyw technicznych, poliolefin oraz tworzyw styrenowych największych producentów, jak np. Arkema, Samsung, Synthos, Slovnaft, TVK, Total, Silon i in. Natomiast w zakresie produkcji opakowań spółka prowadzi produkcję folii w procesie ekstruzji oraz opakowań sztywnych w procesie termoformingu.

Większy udział w przychodach ze sprzedaży spółki stanowi segment dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych, przy czym wzrost przychodów w latach 2012-2014 jest wynikiem przede wszystkim rozbudowy zdolności produkcyjnych firmy. W tym okresie Grupa uruchomiła trzecią linię do produkcji folii o wartości 8,3 mln zł, a także 6 nowych linii do produkcji opakowań o łącznej wartości ok. 7,4 mln zł. Linia do produkcji folii umożliwia produkcję folii PET, która staje się coraz bardziej popularnym surowcem w produkcji opakowań.

W latach 2012-2014 segment dystrybucji odnotował około 17 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży, zaś segment produkcji - 10 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży. W pierwszej połowie br. spółka odnotowała bardzo dobre wyniki ze sprzedaży - w zakresie dystrybucji tworzyw sztucznych przychody wyniosły 67,3 mln zł (wzrost o 18 proc. w porównaniu z I poł. ub.r.), zaś w zakresie produkcji opakowań - 55,2 mln zł (wzrost o 21 proc.).

W obrębie Grupy dystrybucja tworzyw prowadzona jest przez podmiot dominujący - Korporację KGL SA (z siedzibą w Mościskach) oraz spółki zależne - C.E.P. Polska Sp. z o.o. (z siedzibą w Mościskach) oraz Korporację KGL UAB (z siedzibą w Wilnie). Natomiast produkcja folii i opakowań prowadzona jest przez Korporację KGL SA oraz Marcato Sp. z o.o. (z siedzibą w Rzakcie).
brak
  Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Tworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe, compoundy, elastomery termoplastyczne, barwniki, stabilizatory UV, uniepalniacze, antystatyki, antyblokingi, wypełniacze ...

Polska