Drukuj

Ostatni dzień zapisów na akcje Grupy KGL

Ostatni dzień zapisów na akcje Grupy KGL
W środę 25 listopada upływa termin zapisów w ramach publicznej oferty akcji Grupy KGL SA. Na podstawie prospektu emisyjnego spółka oferuje 1,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C, w tym 250 tys. sztuk w transzy małych inwestorów (14 proc. oferty, min. zapis: 30 szt. akcji) oraz 1,5 mln sztuk w transzy dużych inwestorów (86 proc. oferty, min. zapis: 100 tys. zł). Planowany termin przydziału i zakończenia publicznej oferty wyznaczony został na 26 listopada. Cena emisyjna wynosi 19 zł za każdą akcję.

Spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym 1 050 036 akcji serii A1, 350 012 akcji serii B1, do 1,75 mln akcji serii C oraz do 1,75 mln praw do akcji serii C. Łącznie spółka ubiega się o dopuszczenie 3.150.048 akcji na rynek regulowany.

Nowo wyemitowane akcje serii C stanowić będą 24,44 proc. kapitału spółki. Pozostałe udziały w równych częściach (18,89 proc.) należą do wspólników: Krzysztofa Gromkowskiego, Zbigniewa Okulusa, Lecha Skibińskiego i Ireneusza Strzelczaka.

Spółka wyznaczyła trzy główne cele emisji akcji. Pierwszy z nich to budowa centrum badawczo-rozwojowego, którego koszt wyceniono na 17 mln zł. Realizacja inwestycji pozwoliłaby firmie na samodzielne tworzenie narzędzi (form) oraz na optymalizację kosztową i czasową procesu projektowania i wytwarzania form. Ponadto firma mogłaby opracowywać nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji opakowań i poprawiać ich jakość. Pojawiłaby się również możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów ze sprzedaży form własnej produkcji.

Drugim celem emisji akcji jest rozwój parku maszynowego, a zwłaszcza zakup kolejnych ekstruderów i termoformierek. Koszt inwestycji w tym zakresie szacuje się na min. 7 mln zł. Pozostałą część, tj. min. 6 mln zł, firma chce przeznaczyć na kapitał obrotowy w związku ze skokowym wzrostem skali działalności firmy.

Grupa KGL prowadzi działalność w dwóch segmentach - dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. W zakresie dystrybucji tworzyw spółka prowadzi sprzedaż tworzyw technicznych, poliolefin oraz tworzyw styrenowych największych producentów, jak np. Arkema, Samsung, Synthos, Slovnaft, TVK, Total, Silon i in. Natomiast w zakresie produkcji opakowań spółka prowadzi produkcję folii w procesie ekstruzji oraz opakowań sztywnych w procesie termoformingu.

Większy udział w przychodach ze sprzedaży spółki stanowi segment dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych, przy czym wzrost przychodów w latach 2012-2014 jest wynikiem przede wszystkim rozbudowy zdolności produkcyjnych firmy. W tym okresie Grupa uruchomiła trzecią linię do produkcji folii o wartości 8,3 mln zł, a także 6 nowych linii do produkcji opakowań o łącznej wartości ok. 7,4 mln zł. Linia do produkcji folii umożliwia produkcję folii PET, która staje się coraz bardziej popularnym surowcem w produkcji opakowań.

W latach 2012-2014 segment dystrybucji odnotował około 17 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży, zaś segment produkcji - 10 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży. W pierwszej połowie br. spółka odnotowała bardzo dobre wyniki ze sprzedaży - w zakresie dystrybucji tworzyw sztucznych przychody wyniosły 67,3 mln zł (wzrost o 18 proc. w porównaniu z I poł. ub.r.), zaś w zakresie produkcji opakowań - 55,2 mln zł (wzrost o 21 proc.).

W obrębie Grupy dystrybucja tworzyw prowadzona jest przez podmiot dominujący - Korporację KGL SA (z siedzibą w Mościskach) oraz spółki zależne - C.E.P. Polska Sp. z o.o. (z siedzibą w Mościskach) oraz Korporację KGL UAB (z siedzibą w Wilnie). Natomiast produkcja folii i opakowań prowadzona jest przez Korporację KGL SA oraz Marcato Sp. z o.o. (z siedzibą w Rzakcie).


Tworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe, compoundy, elastomery termoplastyczne, barwniki, stabilizatory
Biznes Premium

Korporacja KGL S.A.

Tworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe, compoundy, elastomery termoplastyczne, barwniki, stabilizatory UV, uniepalniacze, antystatyki, antyblokingi, wypełniacze ...

Postępu 20, Mościska, 05-080 Izabelin (mazowieckie)