PEN: nowe tworzywo dla opakowań do piwa

PEN: nowe tworzywo dla opakowań…
Nie tylko szkło, PET i aluminium są materiałami stosowanymi w produkcji opakowań dla piwa. Coraz ciekawszym i chętniej stosowanym przez producentów tworzywem jest też PEN.

PEN to polinaftalen etylenu. Wykonane z niego opakowania stają się w kilku miejscach w Europie skutecznym zamiennikiem dla szkła i wygrywają z PET walkę o miano rezerwowego materiału dla opakowań alkoholowych.

PEN to tworzywo poliestrowe, które zaczyna być obecne na szeregu rynków, na których stosowane są butelki powstające w technice formowania z rozdmuchem. W porównaniu do PET, jest to tworzywo, którego przetwórstwo jest o wiele droższe, ale za to może przynieść odbiorcy zalety, których PET nie jest w stanie dostarczyć na tak szeroką skalę.

Przede wszystkim PEN gwarantuje opakowaniu o wiele lepszą niż w przypadku PET barierowość. Ta cecha, jak pokazały testy, jest w przypadku naftalenu polietylenu rozwinięta lepiej o blisko pięć razy, co gwarantuje jeszcze szczelniejszą ochronę napoju przed przenikaniem tlenu i działaniem innych czynników zewnętrznych.

Wykorzystując z kolei PEN do tworzenia opakowań dla żywności lub soków owocowych – co wprawdzie nie jest zbyt rozpowszechnione – okaże się, że wykonane z niego opakowania będą mogły cieszyć się dłuższym o blisko 20 proc. cyklem życia. Z kolei przy stosowaniu tworzywa PEN do opakowań dla wyrobów farmaceutycznych można zyskać całkowitą ochronę przed promieniowaniem UV, tak szkodliwym dla medykamentów.

Jednak jak już zostało wspomniane najpopularniejszym rynkiem dla PEN staje się przemysł browarniczy.

Piwo w PEN


Przede wszystkim butelki z PEN są konkurencyjne w stosunku do jednorazowych butelek z PET, ponieważ mogą być napełniane wielokrotnie. W przeciwieństwie do jednorazowych butelek z PET, butelki PEN mogą być napełniane na istniejących liniach rozlewniczych, przystosowanych do butelek szklanych. A to znacznie skraca i czyni tańszym sam proces produkcji. Nie bez znaczenia jest tez fakt, że opakowania PEN mogą również przechodzić przez ten sam tryb myjący co butelki szklane. W porównaniu z opakowaniami szklanymi są rzecz jasna lżejsze, co już samo w sobie przynosi wiele zalet. Porównanie jest takie, że przy butelce szklanej o wadze 312 gram, jej odpowiednik z PEN waży jedynie 36 gram.

Zdaniem przedstawicieli niemieckich i skandynawskich browarów butelki do piwa z PEN sprawdziły się także w programach recyklingowych, a ponadto dzięki wystarczającej barierowości i ochronie przed promieniami UV, gwarantują co najmniej sześciomiesięczny termin ważności zapakowanego produktu.

Najlepiej rozwiniętym rynkiem zbytu dla PEN jest Skandynawia, a potem Niemcy i Ameryka Południowa.

Jeśli mowa tylko o Skandynawii to warto zaznaczyć, że opakowania PEN do swoich piw stosuje chociażby doskonale znany na całym świecie duński Carlsberg, który był zresztą pionierem we wprowadzaniu tego surowca w opakowaniach do piwa. W butelkach PEN sprzedawane jest choćby piwo Tuborg, czyli marka należąca do Carlsberga.

Z danych udostępnionych przez koncern wynika, że 7 proc. piwa sprzedawanego przez niego w Danii rozlewanych jest do opakowań PEN. To udział znacznie wyższy niż w przypadku PET, który poza Europą Wschodnią nie może się przebić jako akceptowany na szeroką skalę surowiec przy produkcji opakowań do piwa.

Szczególnie chętnie Duńczycy sięgają po piwo w PEN latem. W 2004 r. w okresie trzech letnich miesięcy udział tego tworzywa sięgnął aż 19 proc. ogólnej sprzedaży. Najchętniej piwo w PEN rozchodziło się w przydrożnych kioskach oraz punktach sprzedaży zlokalizowanych w pobliżu turystycznych atrakcji. To pozwala sądzić, że o wyborze takiego opakowania decydują m.in. względy wygody.

Opakowanie jest lżejsze i łatwiej sobie z nim poradzić po wypiciu jego zawartości. Co ciekawe butelki PEN do piwa zostały nawet wyróżnione podczas jednej z edycji prestiżowych targów Sial odbywających się we Francji. Targi te są jednym z największych w Europie spotkań profesjonalistów z branży spożywczej, gromadzą najważniejszych przedstawicieli tego rynku, pochodzących z sektora dystrybucji, restauracji, importu, eksportu i przemysłu.

O tym, że PEN jest surowcem szczególnie mocno akceptowanym w Skandynawii, świadczy również fakt, że aby przeciwdziałać zniszczeniom i zadrapaniom, które pojawiają się po wielokrotnym myciu opakowań PEN, szwedzka, choć działająca globalnie, firma Rexam opracowała technikę mechanicznego polerowania, dzięki której po 10 - 15 cyklach mycia, butelki z PEN wyglądają jak nowe, przedłużając swój okres użytkowania jako opakowania.

Rexam dostarcza butelki PEN nie tylko dla Carlsberga, ale też dla takich marek jak Royal Pilsner i Royal Classic. Oprócz Rexama innym znanym europejskim producentem opakowań PEN dla piwa jest choćby firma Petainer z Czech, sprzedająca swe butelki na rynek czeski, niemiecki i szwedzki.