PKN Orlen buduje z myślą o Mitsubishi Chemical

Do 2010 roku na terenie spółki ANWIL powstanie instalacja do produkcji kwasu tereftalowego o powierzchni 15 hektarów. To jedna z największych inwestycji PKN Orlen. Dzięki niej w najbliższych latach zwiększy się produkcja i będą nowe miejsca pracy.

Przedstawiciele japońskiego przemysłu chemicznego i handlu międzynarodowego odwiedzili PKN ORLEN S.A. oraz ANWIL S.A. Uczestnikami spotkania byli Członkowie Zarządu Mistubishi Chemical Corporation, Mitsubishi Engineering Corporation oraz Itochu, firmy zajmującej znaczącą pozycje w handlu międzynarodowym w branży petrochemicznej. Spotkanie miało charakter oficjalnej wizyty biznesowej, a związane było z podpisaną w dniu 27 kwietnia 2006 roku, przez PKN ORLEN umowy z Mitsubishi Chemical Corporation.

Na podstawie Umowy PKN ORLEN będzie dostarczał w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2014r. do Mitsubishi Chemical Corporation 150 tys. ton rocznie kwasu tereftalowego (PTA) z możliwością zmian wielkości dostaw o +/- 10%. Łączna wartość przedmiotu umowy w okresie jej trwania szacowana jest na około 2 800 mln PLN. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Dniem rozpoczęcia dostaw/odbiorów jest 1 lipca 2010r. PKN ORLEN ma prawo do jednokrotnego przesunięcia terminu dostaw o nie więcej niż 9 miesięcy. Po upływie 5 lat od daty pierwszej dostawy strony mogą przedłużyć obowiązywanie Umowy.

Budowa instalacji jest w pełni finansowana przez PKN ORLEN, a zgodnie z prezentowaną przez PKN ORLEN strategią budowy wartości, instalacja będzie przedłużeniem łańcucha wartości w segmencie petrochemicznym.

Czytaj więcej: Inwestycje 717