PZPTS: wprowadzić kaucję na butelki PET

PZPTS: wprowadzić kaucję na butelki PET
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych apeluje o wprowadzenie systemu kaucyjnego na butelki bezzwrotne PET.

Związek opublikował specjalne stanowisko w tej sprawie. Przyznał, że przetwórcy tworzyw sztucznych w Polsce ze szczególną troską podchodzą do problemu ochrony. Jednocześnie odzysk selektywny butelek jednorazowych nie przekracza w naszym kraju 1 proc., a całkowity odzysk butelek PET jest nie większy niż 25 proc. Sytuacja ta odbiega od tej z innych państwa europejskich, szczególnie tych, które wprowadziły kaucje za butelki jednorazowe. Poziomy odzysku tworzyw sztucznych wynoszą np. w Niemczech 97 proc., w Szwecji 96 proc., a w Danii 95 proc.

Związek wyliczył, ile butelek PET można odzyskać wprowadzając system kaucyjny w Polsce.

Jeśli na nasz rodzimy rynek trafia co roku 4,5 mld butelek, natomiast do ponownego przerobu ląduje tylko ok. 25 proc., to mamy ilość 1,1 mld butelek. W praktyce większość butelek pozostaje na wysypiskach oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych, powiększając ilość niezagospodarowanych śmieci lub jest spalana w niewłaściwych warunkach. Uzyskane z ropy naftowej tworzywa, z których butelki zostały wyprodukowane pozostają bezpowrotnie stracone.


Przy poziomie odzysku 75 proc. w kraju można byłoby odzyskać 112 tys. ton PET wartości ok. 200 - 300 mln zł. Zakładając, że w Polsce ewentualna kaucja wynosiłaby równowartość kaucji w Niemczech, czyli 1 zł za butelkę, przy założonym poziomie odzysku w systemie kaucyjnym, niezwrócone butelki zagwarantowałyby ok. 1,4 mld zł przychodu rocznie, co z nadwyżką pozwoliłoby pokryć koszt stworzenia systemu zbiórki.

Dlaczego więc warto wprowadzić system kaucyjny na butelki PET?

Związek przekonuje w kilku punktach. Po pierwsze taki system kaucyjny pozwoliłby skokowo zmniejszyć ilość najbardziej uciążliwych dla konsumentów odpadów z tworzyw sztucznych z udziałem ich samych. Ponadto wyhamowałby presję cenową producentów pierwotnego polimeru (PET), co pozytywnie wpłynęłoby na poziom cen różnych wyrobów: odzieży, opakowań spożywczych i samej żywności. Po trzecie można byłoby uzyskać korzyści środowiskowe poprzez zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach i w ekosystemie o ok. 150 tys. ton butelek PET. Dodatkowo ograniczyłoby to ilość detergentów zużywanych obecnie do recyklingu. Ostatnim powodem miałoby być doprowadzenie do sytuacji, w której odzyskany PET zostałby wykorzystany ponownie do produkcji, m.in. odzieży sportowej oraz opakowań.