PepsiCo neutralne klimatycznie do roku 2040

PepsiCo neutralne klimatycznie…

PepsiCo, wiodący producent żywności i napojów na świecie, ogłosił plan zapewniający osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej, niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. Dodatkowo firma zobowiązała się do przyspieszenia wysiłków zmierzających do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030. Na terenie Europie kluczowe obszary działań PepsiCo obejmować będą rozwój zrównoważonego rolnictwa, szybsze przejście na stosowanie odnawialnej energii elektrycznej i wdrożenie rozwiązań transportowych opartych na pojazdach nisko- lub bezemisyjnych, ograniczenie wykorzystania ilości surowca pierwotnego i zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań, a także projektowanie produktów w tylko w taki sposób, aby możliwe było zminimalizowanie ich wpływu na środowisko.

Jednym z wiodących postanowień porozumienia paryskiego jest łagodzenie zmian klimatu poprzez zmniejszanie emisji, a przyjęta rezolucja wzywa UE do ustanowienia neutralności klimatycznej do roku 2050. Firma PepsiCo ogłosiła właśnie plan zapewniający osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej. Jednocześnie PepsiCo zobowiązuje się do przyspieszenia wysiłków na rzecz realizacji naukowo potwierdzonego celu klimatycznego, dążąc do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030.

W szczególności zaś PepsiCo planuje dokonać bezwzględnej redukcji emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do działalności bezpośrednio prowadzonej przez firmę (zakres 1 i 2) o 75%, a w odniesieniu do pośrednich działań łańcucha dostaw (zakres 3) o 40% do roku 2030 (względem poziomu z 2015 roku). Szacuje się, że działanie to przyniesie ograniczenie emisji o ponad 26 mln ton GHG, co stanowi równowartość zaprzestania użytkowania ponad pięciu milionów samochodów przez okres jednego roku.

- Poważne efekty dokonujących się zmian klimatycznych są coraz dotkliwsze, dlatego musimy przyspieszyć wdrożenie pilnych zmian systemowych niezbędnych do rozwiązania tego problemu - powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. - Działania na rzecz klimatu stanowią wyznacznik naszej działalności jako światowego lidera w produkcji żywności i napojów, stając się siłą napędową do realizacji naszej strategii PepsiCo Positive, której celem jest uzyskiwanie pozytywnych efektów dla planety i ludzi. Określiliśmy ambitny cel klimatyczny, który, choć trudny do realizacji, poprowadzi nas naprzód, ponieważ innej opcji nie ma. Musimy działać tu i teraz - dodał. 

Wytyczony przez firmę cel dotyczący poziomu emisji jest zbieżny ze zobowiązaniem światowej koalicji agend ONZ oraz wiodących w świecie przedsiębiorstw w zakresie utrzymania wzrostu średniej temperatury na poziomie nieprzekraczającym 1,5°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej i został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets jako najbardziej ambitne dążenie klimatyczne.

Proklimatyczny plan działań PepsiCo obejmuje zarówno łagodzenie wpływu prowadzonej działalności oraz redukcję emisji w celu jej dekarbonizacji, jak i zwiększanie odporności oraz zmniejszanie podatności na skutki zmian klimatycznych poprzez stałe uwzględnianie ryzyka klimatycznego w planach ciągłości działania. Dotychczasowe osiągnięcia PepsiCo na terenie Europy w tym zakresie to redukcja całkowitego poziomu emisji o 6% względem stanu z roku 2015, co jest zgodne z wynikami uzyskiwanymi przez organizację globalnie. Nowy, kompleksowy plan działania koncentrować się będzie na obszarach priorytetowych dla firmy, takich jak rolnictwo, opakowania, dystrybucja i działalność operacyjna.

- Na zmiany klimatyczne nie ma szczepionki, a nasza planeta przechodzi kryzys - powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę. - Nowy cel klimatyczny PepsiCo pozwoli przyspieszyć nasze wysiłki na rzecz redukcji emisji. Będzie dotyczył zarówno zakładów własnych, jak i naszych dostawców oraz współpracujące z nami rozlewnie. Mówiąc najprościej: wszyscy musimy zrobić więcej - dodał Silviu Popovici.

- W PepsiCo nieustająco angażujemy się w realizację celów, które prowadzą do zapewnienia lepszego jutra dla nas wszystkich - powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. Już teraz w Polsce korzystamy w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do zasilania naszych czterech zakładów oraz siedziby głównej. Dodatkowo uwzględniamy rozwiązania fotowoltaiczne już na etapie projektowym i wdrażamy nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. Panele słoneczne zainstalowane zostały w nowym magazynie w Mszczonowie, a instalacja słoneczna zasila nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie - dodał.

cel-klimat-pep-grafika

Reportaże

Forum