PepsiCo neutralne klimatycznie do roku 2040

Droga do osiągnięcia redukcji emisji o 40% w ujęciu bezwzględnym na terenie Europy obejmować będzie następujące obszary:

  • Rolnictwo, które odpowiada za około jedną czwartą światowej emisji gazów cieplarnianych i jedną trzecią emisji PepsiCo. PepsiCo zamierza stale powiększać zasięg rolnictwa zrównoważonego i praktyk regeneracyjnych, które przyczyniają się do redukcji emisji i sekwestracji CO2, a także do poprawy stanu gleb i bioróżnorodności, ograniczenia wylesiania oraz zwiększonej wydajności upraw rolnych. W ramach tych działań rozbudowana zostanie globalna sieć gospodarstw demonstracyjnych, dzięki czemu zwiększony zostanie dostęp do wiedzy na temat wdrażania zrównoważonych praktyk rolnych i poprawy jakości życia. Na terenie Europy PepsiCo wprowadzi ponadto technologię produkcji niskoemisyjnego nawozu, wytwarzanego z odpadów ziemniaczanych w zakładach produkcyjnych Walkers oraz Lay’s, a dodatkowo w większym stopniu wykorzysta technologię rolnictwa precyzyjnego w uprawach owsa do produktów Quaker i ziemniaków do produktów Lay’s. Firma będzie również przekonywać swoich dostawców płodów rolnych do przechodzenia na stosowanie energii odnawialnej.

W Polsce wszystkie gospodarstwa rolne współpracujące z PepsiCo i dostarczające co roku ponad 230 tys. ton polskich ziemniaków do produkcji chipsów Lay’s zostały certyfikowane, potwierdzając w ten sposób, że ziemniaki nabywane od polskich dostawców są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony. To istotny krok w kierunku zmiany sposobu myślenia rolników, aby na pierwszym miejscu stawiali oni przyszłość kolejnych pokoleń oraz świata. 

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez dalsze starania na rzecz ograniczenia wykorzystania surowca pierwotnego w produkcji opakowań plastikowych i zwiększenia zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. W dziewięciu krajach europejskich, w tym w Polsce, PepsiCo ogłosiła przejście na stosowanie wyłącznie butelek w 100% wykonanych z plastiku pochodzącego z recyklingu (rPET). Już latem 2020 roku firma wprowadziła w Polsce do obiegu butelki herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w 100% wykonane z rPET, a pod koniec minionego roku ogłosiła kolejne wielomilionowe inwestycje w przejście do końca 2021 roku na stosowanie w Polsce wszystkich butelek napojów Pepsi oraz Mirinda wykonanych w 100% z rPET. W ten sposób firma dąży do realizacji wizji świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem, a dodatkowym efektem wprowadzanych zmian będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych średnio o 40% względem butelek PET produkowanych z surowca pierwotnego.
  • Przyjazne dla środowiska zakłady produkcyjne, magazyny, rozwiązania transportowe i dystrybucyjne - poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy budowie nowych obiektów oraz w wyniku modernizacji istniejących zakładów, a także stosowanie najnowszych osiągnięć techniki w procesach logistycznych, PepsiCo dąży do zwiększania wydajności w całym łańcuchu dostaw, wdrażając jednocześnie technologie nisko- lub bezemisyjne. 12 krajów europejskich PepsiCo, w tym Polska, już teraz w 100% korzysta z odnawialnej energii elektrycznej, a w 13 zakładach w regionie zainstalowane zostały lokalne źródła energii odnawialnej, takie jak turbiny wiatrowe, panele słoneczne i fotowoltaiczne, czy generatory biomasy. 

W Polsce już od początku 2019 roku wszystkie 4 zakłady produkcyjne oraz centrala firmy PepsiCo w Warszawie zasilane są wyłącznie zieloną energią, pochodzącą w szczególności z wiatru. W konstrukcji magazynu centralnego firmy w Mszczonowie wykorzystano panele z rdzeniem PIR, które efektywniej izolują budynek od czynników zewnętrznych, a na dachu zainstalowano panele solarne do podgrzewania wody bytowej. We flocie obsługowej pracuje prawie 100 wózków widłowych zasilanych bardziej ekologicznymi bateriami litowo-jonowymi. Z kolei w zakładzie produkującym napoje w Michrowie instalowane są panele fotowoltaiczne, a wszystkie urządzenia są energooszczędne. 

  • Innowacyjne procesy wewnętrzne, które umożliwiają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym m.in. program pod nazwą ''Zrównoważony od początku'', w którym podejmowanie decyzji dotyczących wpływu działań organizacji na środowisko jest kluczowym elementem projektowania produktu. Dodatkowo firma wdraża dwa wewnętrzne programy szacowania emisji dwutlenku węgla, w tym jeden mający na celu wyeliminowanie wpływu podróży służbowych zatrudnionych pracowników na emisję dwutlenku węgla, a drugi polegający na uwzględnieniu wpływu emisji dwutlenku węgla na wybór przewoźników na potrzeby logistyki towarów realizowanej przez poddostawców - oba z nich przyczyniają się do uwzględniania aspektów klimatycznych w podejmowanych decyzjach biznesowych.

W ramach ciągłego zobowiązania do wykorzystania skali i zasięgu PepsiCo jako środków wpływu na szerzej ujęty system żywnościowy, PepsiCo angażuje się w aktywność licznych koalicji, których celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, w tym m.in. takich jak inicjatywa One Trillion Trees  czy RE100.