PepsiCo: raport zrównoważonego rozwoju za rok 2020

PepsiCo: raport zrównoważonego…

Firma PepsiCo opublikowała Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2020, potwierdzając tym samym stałe zaangażowanie w tworzenie pozytywnych zmian dla ludzi i planety. Mimo bardzo dobrych wskaźników, PepsiCo nie ustaje w wysiłkach, których celem jest sprostanie palącym wyzwaniom w całym systemie żywnościowym. Obejmują one zmiany klimatu, degradację gleb, odpady opakowaniowe, czy nierówności społeczne. Raport pokazuje, w jaki sposób w okresie trudnego roku dla konsumentów, pracowników firmy i jej partnerów, wiodący producent żywności i napojów na świecie stale realizował założenia programu rozwoju społecznego i zrównoważonej działalności w całym łańcuchu dostaw.

W ramach działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, PepsiCo koncentruje swoją uwagę na każdym etapie złożonego łańcucha wartości. W Raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2020 PepsiCo ujawnia swoje osiągnięcia.

- Naszym celem jest zmiana sposobu tworzenia wspólnych wartości, podejmując działania w granicach stawianych przez planetę i inspirując pozytywne zmiany dla ludzi i planety - powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. - Dzięki temu staniemy się jeszcze lepszą organizacją, w której cele społeczne i środowiskowe ściślej integrować się będą z naszą strategią biznesową. Pozwoli to nam ponadto na szybsze podejmowanie działań i budowanie silniejszej pozycji rynkowej, co przełoży się na przyspieszony wzrost i ciągłe inwestycje w pracowników, naszą działalność i lokalne społeczności. Mamy nadzieję, że taka postawa sprawi, iż staniemy się przykładem dla naszych partnerów i innych podmiotów rynkowych - dodał Ramon Laguarta.

- Będąc jednym z największych producentów żywności i napojów na świecie, od 30 lat budujemy w Polsce silną obecność rynkową. Wszystkie nasze lokalne działania są zgodne z nadrzędnymi celami i polityką całej organizacji, przez co zapewniamy stały, zrównoważony rozwój naszej firmy - powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. - Aby zrealizować nasz cel uzyskania neutralności klimatycznej do 2040 roku, już teraz podejmujemy konkretne działania, w tym m.in. korzystamy w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, przechodzimy na opakowania napojów wykonane z surowca zawierającego tworzywo w 100% pochodzące z recyklingu (rPET), podejmujemy proekologiczne inwestycje w zakłady wytwórcze i stale redukujemy zużycie mediów na jednostkę produktu. Inwestujemy ponadto w opakowania inne niż wykonane z PET, w tym przede wszystkim aluminiowe i szklane - dodał Michał Jaszczyk..

Najnowszy raport prezentuje osiągnięcia PepsiCo w odniesieniu do kilku kluczowych obszarów.

Nowe podejście do upraw i pozyskiwania surowców rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Zrównoważonego pozyskiwania 100% surowców rolnych w 28 krajach świata. Na całym świecie PepsiCo pozyskuje aż 87% surowców, które uprawiane są w sposób zrównoważony. W Polsce całość zaopatrzenia w ziemniaki do produkcji chipsów Lay’s pochodzi ze zrównoważonych i certyfikowanych upraw dostarczanych przez lokalne gospodarstwa rolne.
  • Pakietu działań dla rozwoju upraw rolnych pod nazwą ''Pozytywne Rolnictwo'', którego celem jest wdrożenie do roku 2030 praktyk rolnictwa regeneracyjnego na obszarze 2,8 mln hektarów na całym świecie, poprawa warunków życia ponad 250 000 osób w łańcuchu dostaw rolnych, a także pozyskiwanie wszystkich składników do produkcji spożywczej wyłącznie w sposób zrównoważony. W Polsce PepsiCo na stałe współpracuje z 80 gospodarstwami dostarczającymi ziemniaki produkowane w 100% w sposób zrównoważony na łącznym obszarze 5800 hektarów.
4le5uu3o