PepsiCo: raport zrównoważonego rozwoju za rok 2020

Prowadzenie działalności w sposób zrównoważony i inkluzywny, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Redukcji bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości o 5% od roku 2020 względem poziomu z roku 2015.
 • Poprawy efektywności operacyjnej wykorzystania wody o 15% na obszarach wysokiego ryzyka wodnego od roku 2020 względem poziomu z roku 2015. W Polsce PepsiCo stale ogranicza wpływ czterech swoich zakładów na środowisko: w latach 2009-18 obniżone zostało zużycie wody na jednostkę gotowego produktu średnio o 25%.
 • Kontynuacji działań na rzecz budowy świata, w którym opakowania nigdy nie staną się odpadem, w tym ze znaczącym udziałem opakowań wykonanych w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu (rPET) na 22 rynkach na całym świecie. W Polsce w 2020 roku wszystkie opakowania herbaty mrożonej Lipton Ice Tea zyskały opakowania produkowane z surowca zawierającego tworzywo w 100% pochodzące z recyklingu (rPET), a pod koniec ub.r. firma zadeklarowała kolejne inwestycje w ten rodzaj opakowań - w samym tylko 2021 roku poziom inwestycji sięgnie 3,6 mln USD, a wzrośnie do 8 mln USD w każdym kolejnym roku. Dzięki temu produkcja w Polsce wszystkich butelek napojów Pepsi oraz Mirinda odbywać się będzie w opakowaniach zawierających w 100% plastik pochodzący z przetworzenia - rPET.
 • Współpracy z Fundacją PepsiCo w zakresie inwestycji ponad 71 mln dolarów na całym świecie w pomoc w walce z pandemią COVID-19 i zapewnienia ponad 145 milionów posiłków osobom dotkniętym pandemią. W Polsce w 2020 roku w związku z pandemią firma zainwestowała ok. 6 mln zł w działania pomocowe dla personelu medycznego, lokalnych społeczności (dostawy ponad 48 000 posiłków) oraz partnerów z sektora gastronomicznego (przekazanie 1 mln butelek napojów).
 • Przejścia na zasilanie wszystkich obiektów firmy na świecie wyłącznie energią elektryczną pochodzącą w 100% z OZE. Do końca 2021 roku działalność PepsiCo na terenie 15 krajów będzie zasilana w pełni zieloną energią. W Polsce już od 2018 roku firma korzysta w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do zasilania czterech zakładów oraz siedziby głównej. Dodatkowo uwzględnia rozwiązania fotowoltaiczne już na etapie projektowym i wdraża nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. Panele słoneczne zainstalowane zostały w nowym magazynie PepsiCo w Mszczonowie, a instalacja słoneczna zasila nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie koło Warszawy.
 • Przyspieszenia wysiłków zmierzających do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030 oraz osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do roku 2040.
 • Stałego wdrażania programu ''Racial Equality Journey'' o wartości ponad 570 mln dolarów, którego celem jest przełamywanie długotrwałych barier rasowych oraz zapewnienie słyszalności różnorodnych głosów zarówno w PepsiCo, jak i partnerów całego łańcucha dostaw, a także w lokalnych społecznościach.

Wykorzystanie siły marek PepsiCo, aby zachęcić konsumentów do dokonywania pozytywnych wyborów dla siebie i planety, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Dalszej redukcji zawartych w produktach cukrów, soli i tłuszczów nasyconych. Od roku 2020:
 1. o 48% oferty napojowej PepsiCo zawiera 100 kalorii lub mniej pochodzących z cukrów dodanych na porcję napoju o poj. 350 ml, co stanowi poprawę o 8 pp. w okresie ostatnich trzech lat (celem firmy jest osiągnięcie poziomu 67% do roku 2025). W Polsce firma dobrowolnie zobowiązała się do redukcji zawartości cukru dodawanego do produktów o 10% w terminie od 2015 do 2021 roku, a dodatkowo konsumentom oferowane są warianty napojów bezcukrowych.
 2. o 64% oferty produktów spożywczych firmy zawiera 1,3 mg lub mniej soli na kalorię, co stanowi poprawę o 8 pp. w okresie ostatnich trzech lat (celem firmy jest osiągnięcie 75% do roku 2025). W Polsce stale poszerzana jest oferta przekąsek zawierających mniejsze ilości soli.
 3. o 71% produktów spożywczych PepsiCo zawiera 1,1 g lub mniej tłuszczów nasyconych na 100 kalorii, co stanowi poprawę o 10 pp. w okresie ostatnich trzech lat (celem firmy jest osiągnięcie 75% do roku 2025). W Polsce stale poszerzana jest oferta przekąsek zawierających mniejsze ilości tłuszczów nasyconych.
 • Pełnego wdrożenia rozwiązań takich jak SodaStream i SodaStream Professional, które stanowią dla użytkowników wygodne i zrównoważone alternatywy niewymagające stosowania opakowań jednorazowego użytku.
 • Stałego poszerzenia oferty w obliczu zmieniających się preferencji konsumentów, w tym o produkty takie jak Off The Eaten Path, bare, Hilo Life, Driftwell, czy bubly.

- Rok 2020 był okresem wyzwań i zmian. Miały one wpływ na każdy zakątek globu i podkreśliły pilną potrzebę partnerstwa i wprowadzania zmian w kierunku bardziej zrównoważonego i odpornego na zmiany systemu produkcji żywności - powiedział Jim Andrew, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w PepsiCo. - Jestem dumny, że w 2020 roku PepsiCo sprostało wyzwaniu, dlatego nie ustajemy w naszych wysiłkach na rzecz dalszego pozytywnego wpływu na naszą planetę i społeczności, którym służymy - dodał Jim Andrew.

Wydany w całości w formie cyfrowej interaktywny Raport zrównoważonego rozwoju PepsiCo za rok 2020 zawiera podsumowanie działań, postępy w realizacji celów, a także dodatkowe zasoby do pobrania. Łatwa w nawigacji sekcja tematów dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych i ładu organizacyjnego (ESG) zawiera szczegółowe informacje na temat bieżących działań firmy i jej wyników w określonych obszarach. Raport i dodatkowe materiały są dostępne do pobrania z tego miejsca.