Pigmenty w procesie formowania obrotowego

Pigmenty w procesie formowania… Wybór właściwego typu pigmentu, z którego zostanie odwzorowany konkretny kolor to bardzo ważna sprawa, dlatego warto wiedzieć, czym musi się tego typu pigment cechować. Do użytku w formowaniu obrotowym nadaje się bowiem stosunkowo niewielka część ogólnie dostępnych pigmentów i barwników.

Pigmenty wykorzystywane w formowaniu obrotowym muszą zawsze wykazywać dużą stabilność cieplną, ponieważ elementy formowane obrotowo są w porównaniu z elementami wykonanymi za pomocą innych technik formowania poddawane działaniu wysokich temperatur przez dłuższy czas. W rzeczywistości istnieje stosunkowo niewiele podstawowych pigmentów o stabilności cieplnej wystarczającej do ich wykorzystania w formowaniu obrotowym.

Warto pamiętać, że podawane przez większość dostawców pigmentów standardowe dane dotyczące stabilności cieplnej nie dotyczą formowania obrotowego, zatem zalecenia oparte wyłącznie na takich danych mogą być ryzykowne. Warto również zauważyć, że polimer, w którym rozproszony jest pigment, musi być także odpowiednio stabilizowany cieplnie; produkty rozpadu polimeru mogą przyspieszyć rozpad pigmentu i na odwrót.

Pigmenty w procesie formowania obrotowego

Ważną cechą jest też stabilność świetlna. Każdy element przeznaczony do wykorzystania na zewnątrz, a dotyczy to większości części formowanych obrotowo, wymaga zastosowania pigmentów o doskonałej stabilności świetlnej. Należy przypomnieć, że ogranicza to zakres pigmentów, jakie można stosować.

Występują też liczne ograniczenia dotyczące typu pigmentu. Wykorzystanie pigmentów na bazie kadmu zostało ograniczone prawnie, chociaż wiele powodów tych ograniczeń jest bardzo wątpliwych z technicznego punktu widzenia.

Pigmenty na bazie związków kadmu są niezwykle efektywnymi środkami barwiącymi, o wysokiej stabilności cieplnej i świetlnej. Świadomość nałożonych ograniczeń często zachęca odbiorców do przyjęcia zasady bezwzględnej rezygnacji ze związków kadmu. Należy pamiętać, że wyłączenie pigmentów na bazie związków kadmu z odwzorowania kolorów czerwonych lub żółtych spowoduje znaczne zwiększenie kosztu pigmentów. Warto więc upewnić się, czy faktycznie pigmentów na bazie związków kadmu nie można wykorzystywać w danym zastosowaniu.

Jeśli znaczenie mają takie kwestie, jak dopuszczenie do stosowania przy produkcji artykułów spożywczych czy zabawek, należy je określić na początku procesu odwzorowywania kolorów. W niektórych przypadkach dopuszczenia te mogą stanowić kolejne poważne ograniczenie dokonania dokładnego i taniego odwzorowywania.

Rozsądnym środkiem zaradczym jest dokładne określenie żywicy bazowej, w której ma zostać dokonane odwzorowanie. Różne rodzaje polietylenu o podobnych parametrach technicznych mogą się różnić przezroczystością, co może powodować znaczne różnice odcienia otrzymanego po zabarwieniu pigmentem.

Istotny jest też wpływ na właściwości materiału. Oto bowiem dodanie pigmentu może mieć duży wpływ na polimer bazowy, zależnie od sposobu dołączenia pigmentu.

Czytaj więcej:
Barwniki 113