Plan trzyletni dla chińskiego recyklingu

Plan trzyletni dla chińskiego recyklingu
Według planów chińskiego rządu, do końca 2015 r. wykorzystanie surowców odnawialnych i pochodzących z recyklingu ma się zwiększyć o 15 proc. w stosunku do poziomu z roku 2010. W ten sposób wartość uzyskanych w wyniku ich użycia towarów ma osiągnąć sumę 1,8 bln juanów, czyli ponad 280 mld dol.

Chińskie władze zamierzają wprowadzić 80 rozporządzeń dotyczących gospodarki recyklingowej w takich dziedzinach, jak wydajność energetyczna, użytkowanie zasobów wodnych, wykorzystywanie gruntów i surowców naturalnych. Ustanowione zostaną regulacje w zakresie instrumentów finansowania promowanych inwestycji. Wprowadzone też będą normy określające szkodliwość produktów oraz przeciwdziałające zbyt dużemu zużywaniu materiałów na opakowania. Specjalny fundusz będzie wspierać przemysł recyklingowy. Zostanie wprowadzony system zachęt do inwestowania przedsiębiorców w projekty proekologiczne, poprzez dofinansowywanie zakupów akcji, emisji obligacji i wspierania kredytów dla firm.

W Chinach powstanie 100 miejskich modelowych projektów eksperymentalnej gospodarki recyklingowej i ponad 1000 podobnych obiektów w specjalnych parkach przemysłowych. Władze będą w nich wspierać wdrażanie nowych technologii zwiększających wykorzystanie surowców wtórnych.

Zostaną także wprowadzone nowe standardy dla dziedzin przemysłu o wysokim zużyciu energii i wody oraz dla branż powodujących wysoką emisję CO2. Modernizacji będzie poddany zwłaszcza przemysł stalowy, wykorzystujący wielkie ilości węgla, rud żelaza i energii.

Obecnie w Chinach nie ma żadnych standardów ani ograniczeń dotyczących zużycia surowców i efektywności ich wykorzystania. Praktycznie nie istnieje jeszcze system recyklingu i wykorzystania surowców wtórnych w przemyśle hutniczym, budownictwie, petrochemii i energetyce.

Czytaj więcej: Recykling 414 Ze świata 315