Planowane nowe instalacje kwasu tereftalowego (PTA)

Planowane nowe instalacje…
W tym tygodniu firmy Eastman oraz BP podały informacje o planowanych nowych instalacjach do produkcji kwasu tereftalowego (PTA). PTA jest podstawowym surowcem używanym do produkcji politereftalanu etylenowego (PET), który jest wykorzystywany do produkcji opakowań i włókien.

Pierwsza z planowanych instalacji PTA to owoc aliansu Eastman Chemical z Lurgi Oel Gas Chemie GMBH i SK Chemicals, w ramach którego licencją na opatentowana technologię produkcji kwasu tereftalowego (EPTA) została sprzedana Zhejiang Hualian Sunshine Petrochemical Industry Co. Ltd. Zakontraktowano instalację o możliwościach produkcji 600 000 ton metrycznych rocznie w prowincji Zhejiang w Chinach. Prace inżynieryjne zostaną rozpoczęte natychmiast. Nie ujawniono warunków licencji.

EPTA jest marką firmy Eastman dla technologii produkcji oczyszczonego kwasu tereftalowego i jest podstawowym półproduktem używanym do produkcji politereftalanu etylenowego (PET) do produkcji opakowań i włókien. PTA Eastmana ma najwyższą wydajność i czystość dzięki niskiemu zużyciu paraksylenu i kwasu octowego. Technologia PET Eastmana daje w rezultacie instalacje, które mogą być zbudowane dzięki mniejszemu wydatkowi kapitału przy jednoczesnych niższych kosztach działalności.

Eastman produkuje EPTA dla celów własnych od 1969 roku. Poprzez Voridian Division, oddział Eastmana, dzisiaj produkuje ponad 450 000 ton metrycznych EPTA rocznie w zakładach w USA i Europie.

Druga z planowanych instalacji PTA to technologia BP. Ma powstać w zakładach petrochemicznych BP w Geel w Belgii.

Firma przewiduje rozpoczęcie budowy nowej instalacji w 2004 i uruchomienie na początku 2006.

Plany przewidują konstrukcję instalacji o wydajności 700 000 ton PTA rocznie. Produkcja trafiłaby na rynki europejskie, w szczególności na szyko rosnacy rynek politereftalanu etylenowego (PET), dla którego PTA jest podstawowym półproduktem.

Nowa instalacja umocni Geel jako jednego z głównych petrochemicznych zakładów produkcyjnych na świecie. Nowa jednostka PTA zwiększy całkowitą wydajność do około 1,7 miliona ton rocznie. Zakład w Geel produkuje także około 420 000 ton rocznie paraksylenu – surowca do produkcji PTA.