Plastica rozszerza działalność w PSSE

Plastica rozszerza działalność w PSSE
Firma Plastica z Kowalewa Pomorskiego (woj. kujawsko-pomorskie) otrzymała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenie dotyczy projektu inwestycyjnego, w ramach którego inwestor planuje zakup, wdrożenie i uruchomienie ciągu technologicznego do wytwarzania folii podwójnie perforowanych oraz zakup, wdrożenie i uruchomienie linii produkcyjnej laminatów paroprzepuszczalnych do wytwarzania unikatowych na skalę światową ekranów pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości. W ramach inwestycji firma będzie wykorzystywała najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne stosowane obecnie na świecie. Inwestor zadeklarował nakłady w wysokości min. 20 mln zł. Efektem przeprowadzonej inwestycji ma być stworzenie 30 nowych miejsc pracy.

Plastica Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych posiadającej ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji wyrobów medycznych, higienicznych i kosmetycznych. Firma utworzona w 2004 roku, w 2008 roku rozpoczęła działalność na terenie PSSE, budując fabrykę za niemal 100 mln zł. Firma jest jedynym polskim wytwórcą paroprzepuszczalnych folii i laminatów używanych w przemyśle higienicznym, medycznym i odzieżowym. Plastica produkuje opakowania, wyroby higieniczne pod marką Happy, Bella i Seni oraz wyroby medyczne pod marką Matopat.


brak
 

Produkcja wyrobów medycznych, higienicznych. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Recykling tworzyw sztucznych

Polska