PlasticsEurope komentuje decyzję PE ws. foliówek

PlasticsEurope komentuje decyzję… PlasticsEurope wraz ze stowarzyszeniem Europen i innymi organizacjami przemysłowymi są zaniepokojenie wynikiem głosowania w dniu 16 kwietnia nad wprowadzeniem zakazu stosowania cienkich toreb foliowych na zakupy. Organizacje przemysłowe obawiają się, że decyzja ta osłabi wspólny rynek, który jest wg nich jednym z największych osiągnięć UE.

- Zakaz stosowania foliówek nie jest rozwiązaniem problemu ich nieodpowiedzialnego wyrzucania - stwierdził Karl-H. Foerster, dyrektor zarządzający PlasticsEurope. - Plany Parlamentu zmierzają do sytuacji, w której w jednych krajach torebki będą zakazane, a w innych dozwolone. Taka niespójność zasad jest niezgodna z obowiązującym prawem i zaburzy swobodny przepływ towarów w Europie: czy to oznaczać będzie koniec tego sukcesu? Dla efektywnej ochrony środowiska znacznie bardziej korzystna jest skuteczna implementacja już istniejącego unijnego prawa odpadowego, szczególnie w krajach, gdzie gospodarka odpadami jest niewłaściwa.

PlasticsEurope krytycznie ocenia także propozycję włączenia do dyrektywy zastrzeżeń odnoszących się do substancji typu CMR oraz Endocrine Disruptors.

- Substancje chemiczne są ujęte w już obowiązującym prawodawstwie, takim jak rozporządzenie REACH czy prawodawstwo dotyczące wyrobów do kontaktu z żywnością - mówi Forster. - Bezpieczeństwo konsumenta wymaga jasnych i spójnych zasad.

PlasticsEurope wzywa decydentów w Parlamencie i Komisji Europejskiej do opierania się w procesie decyzyjnym na istniejącym już prawodawstwie, zamiast tworzenia nowych regulacji.

Czytaj więcej:
Prawo 406