Pod względem recyklingu szkła Polska w ogonie Europy

Pod względem recyklingu szkła…
Najnowsze dane na temat poziomu recyklingu szkła w Europie opublikowała Europejska Federacja Opakowań Szklanych (FEVE). Zgodnie z raportem, w 2011 roku średni poziom recyklingu opakowań szklanych w krajach europejskich przekroczył 70 proc., co oznacza, że ponad 11 mln ton odpadów zostało zebranych do ponownego przetworzenia.

Uzyskane wyniki odzwierciedlają wysiłki państw zmierzające do wdrożenia zaleceń UE, określających pożądany poziom zbiórki szkła na 60 proc. Wiele krajów osiągnęło ten poziom już do 2008 roku, podczas gdy w innych wciąż pozostaje w tej kwestii wiele do zrobienia.

Europejskimi prymusami pod względem recyklingu odpadów szklanych są kraje skandynawskie - Norwegia i Szwecja oraz Belgia, Luksemburg i Szwajcaria. Poziom recyklingu szkła przekracza tam 90 proc. Nieco tylko gorzej prezentują się wyniki osiągnięte przez Austrię, Danię, Niemcy, Irlandię i Holandię - tam odzyskuje się ponad 80 proc. szkła. Wyniki powyżej europejskiej średniej odnotowano także w Czechach, Słowenii i we Włoszech.

Z kolei najgorzej w rankingu wypadają kraje, w których poziom recyklingu nie przekracza 40 proc. - Malta, Turcja, Rumunia i Cypr. Także Polska znajduje się w tyle stawki - w 2011 odzyskano u nas zaledwie 45 proc. szkła opakowaniowego, co stawia nasz kraj na 25. miejscu w Europie. Podobny wynik w recyklingu szklanych opakowań odnotowała Chorwacja i Słowacja.

Około 80 proc. zebranego szkła może być wykorzystane w recyklingu w systemie zamkniętego obiegu. W ten sposób, w 2011 roku w całej Unii Europejskiej zaoszczędzono ponad 12 mln ton surowców oraz ograniczono emisję CO2 o 7 mln ton, co jest równe usunięciu z dróg 4 mln samochodów.

Recykling opakowań szklanych