Podpisano Polski Pakt Plastikowy

Podpisano Polski Pakt Plastikowy

12 firm podpisało dziś Polski Pakt Plastikowy - międzysektorową inicjatywę, która stawia sobie za cel zmianę sposobu obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Polski Pakt Plastikowy to platforma współpracy uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych w obszarze opakowań. Tworzy ją grupa 12 firm: od produkujących opakowania, poprzez firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek i sieci handlowe, po recyklerów i organizacje odzysku.

Poprzez podpisane dziś porozumienie Polski Pakt oficjalnie dołączył do światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. Tym samym stał się częścią ambitnego programu, który od lat dąży do racjonalnego i prośrodowiskowego gospodarowania obiegiem tworzyw i spełnienia Globalnego Zobowiązania dotyczący nowej gospodarki tworzywami sztucznymi (New Plastics Economy Global Commitment).

Założeniami Plastics Pact są m.in. umożliwienie ponownego użytku opakowań plastikowych (reuse), zwiększenie odsetka plastiku poddawanego recyklingowi oraz recyklatu znajdującego się w nowych produktach plastikowych.

Polski Pakt Plastikowy jest pierwszym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i ósmym paktem krajowym na świecie. Wraz z nim sieć tę tworzą Europejski Pakt Plastikowy oraz lokalne Pakty Plastikowe w krajach takich jak: Chile, Francja, Holandia, Portugalia, RPA, Wielka Brytania i USA.

Pakt stawia sobie za cel zmianę obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i ogłasza 6 wspólnych celów strategicznych dla członków Paktu do roku 2025, 

Pierwszy cel to identyfikacja, a następnie eliminacja wskazanych, nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy. Drugi obejmuje dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek. Zgodnie z trzecim celem, do 2025 roku 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. 

Kolejne zobowiązania odnoszą się do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25% a także efektywnego wsparcia systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku. 

Ostatni cel stanowi bardzo ważny element walki o nowy model obiegu plastiku i mówi o podniesieniu jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań. Należy bowiem postawić jeszcze mocniej na efektywną edukację konsumentów, angażującą przedstawicieli wszystkich sektorów

Podpisanie PPP odbyło się w formule on-line, w jego trakcie ogłoszono też wspólne cele paktu i listę członków w Polsce oraz przystąpienie inicjatywy do globalnej sieci Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur. Gościem specjalnym wideokonferencji była Nolwenn Foray z Fundacji Ellen MacArthur, New Plastics Economy Initiative.

Liderem Polskiego Paktu jest Kampania 17 Celów. Członkiem Paktu może zostać każde przedsiębiorstwo, które zobowiąże się do realizacji Mapy Drogowej i regularnego raportowania swoich postępów. Organizacje pozarządowe i rządowe mogą dołączać do Paktu jako Członkowie Wspierający.

polski-pakt-plastikowy
Źródło: CSG Consulting, Kampania 17 celów

JL