Polietylen do formowania wtryskowego kształtek rurowych

 Polietylen do formowania wtryskowego kształtek rurowych
Borstar HE3490-IM to kolejny gatunek polietylenu firmy Borealis. Jest on przeznaczony do formowania wtryskowego ciśnieniowych kształtek rurowych. Ma przynieść producentów kształtek więcej korzyści niż obecnie stosowane materiały do wytłaczania.

Polietylen Borealis to połączenie wyższej wytrzymałości ciśnieniowej polietylenu PE100 oraz łatwości obróbki polietylenu PE80. Korzyści, płynących ze stosowania tworzywa ma być jednak znacznie więcej. Przede wszystkim nowy produkt powinien zapewnić lepsze właściwości mechaniczne, przede wszystkim zaś widoczną poprawę właściwości mechanicznych w krytycznych punktach małych i złożonych kształtek, takich jak rozgałęzienia i przyłącza. Ma się też przyczyniać do wzrostu wytrzymałość wyrobów gotowych.

Tworzywo przynosi również krótsze czasy cykli, gdyż można je wtryskiwać w niższych temperaturach w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami do wytłaczania. Niższe temperatury stopu pozwalają też znacznie skrócić czasy cykli, zwiększając przy tym oszczędności producentów kształtek.

 Polietylen firmy Borealis do formowania wtryskowego kształtek rurowych


Zastosowanie polietylenu Borstar

Stosowanie polietylenu Borealis oznacza mniejszą ilość odpadów. Efektem tego jest niższa złożoność schematów formowania i kontroli, wpływająca następnie na wyższą wydajność i opłacalność produkcji. Łatwość płynięcia polietylenu Borstar gwarantuje wyższą jakość powierzchni kształtek w porównaniu z kształtkami produkowanymi z konwencjonalnych materiałów.

Jeszcze jednym profitem związanym z korzystania z produktu ma być mniejsza ilość wszelkiego rodzaju wypaczeń powstałych w wyniku jego stosowania. Dzieje się tak, ponieważ mniejsza owalność i wypaczenie kształtek powstałe na skutek niższej masy cząsteczkowej materiału dają wyższą i powtarzalną jakość, solidność i wytrzymałość kształtek.

Materiał, o którym mowa został opracowany w oparciu o zastrzeżoną technologię koncernu Borealis o nazwie Borstar PE 2G. Jest to wielomodalny proces, który umożliwia ustalanie właściwości polietylenu (PE) na poziomie cząsteczek, a przez to również dokładne dostosowanie parametrów tworzywa.

Firma Borealis jest czołowym światowym dostawcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie wyrobów z tworzyw sztucznych.