Polimerowe rozwiązania SABIC ograniczają straty żywności

Nowa rodzina produktów SABIC PP FLOWPACT charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami płynięcia (MFI). Produkty te są przeznaczone do produkcji cienkościennych opakowań do żywności o doskonałym stosunku sztywności do wskaźnika płynięcia. Umożliwiają one uzyskanie cieńszych opakowań, ograniczając ilość odpadów, a wysoki wskaźnik płynięcia oraz szybka krystalizacja zapewniają krótsze cykle, przyczyniając się do obniżenia kosztów produkcji.

Nowa folia SABIC LDPE to nowy produkt firmy SABIC do produkcji bardzo cienkich opakowań. Pozwala na stabilną produkcję przy grubości zaledwie 12 μm, zapewniając mniejsze zużycie surowców i większą prędkość linii produkcyjnej. Można go stosować w foliach jednowarstwowych oraz foliach typu coex i jest dostępny jako certyfikowany materiał odnawialny. Zapewnia pełną zgodność z najbardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi opakowań do żywności oraz umożliwia pakowanie wszelkich produktów, również tłustych.

Firma SABIC prowadzi także aktywne działania na rzecz doskonalenia czystości, właściwości organoleptycznych i czystości tworzyw stosowanych w opakowaniach PET i innych rodzajach opakowań do żywności. Do inicjatyw SABIC zaliczyć należy wdrożenie nowych stabilizatorów w zaawansowanych tworzywach LLDPE, wdrożenie tworzyw PP bez zawartości ftalanów we współpracy z międzynarodowymi firmami z ZEA i Europy oraz wprowadzenie unikatowej rodziny tworzyw LDPE bez zawartości dodatków (bez substancji przenikających do żywności).

SABIC


Niedawno firma opracowała zaawansowaną 5-warstwową recepturę folii, wytwarzanej w procesie rozdmuchu, przystosowanej do pakowania mięsa. Dzięki zastosowaniu SABIC LLDPE 218BE oraz tworzyw LDPE o wysokim stopniu czystości uzyskano lepsze właściwości rozciągające oraz większą czystość z mniejszą ilością osadów.

Wśród produktów SABIC zwrócić należy także uwagę na zamknięcia i opakowania do wód niegazowanych z tworzywa SABIC HDPE CC860V. Materiał ten jest wysoko ceniony i już obecnie stosowany przez wiodących producentów i właścicieli marek. Zapewnia doskonałe zachowywanie właściwości organoleptycznych, istotnych z punktu widzenia trwałości i smaku produktu oraz spełnia wymagania nowych dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa stosowania i czystości opakowań do żywności.

Nowa gama opakowań z kopolimerów PP firmy SABIC zapewnia dodatkowe zabezpieczenie produktów. Charakteryzuje się wysoką odpornością na przebijanie i rozrywanie, łatwością zamykania oraz atrakcyjnym wyglądem, a także jest zgodna z przepisami dotyczącymi przechowywania żywności.

SAIC jest także pierwszą firmą chemiczną, która oferuje tworzywa produkowane z surowców odnawialnych: odnawialnego polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Odnawialne poliolefiny firmy SABIC, certyfikowane przez ISCC Plus zapewniają naszym klientom przestrzeganie coraz surowszych norm materiałowych. W odróżnieniu od innych produktów dostępnych na rynku, nowe materiały firmy SABIC są wytwarzane z odpadów tłuszczowych i olejowych niestanowiących bezpośredniego zagrożenia dla łańcucha pokarmowego. Od fazy pozyskiwania surowca do fazy gotowego produktu odnawialne tworzywa PE i PP firmy SABIC wymagają stosowania o 84 proc. mniej paliw kopalnych w porównaniu z poliolefinami wytwarzanymi z paliw kopalnych, a ponadto nadają się w całości do recyklingu. Elementy te pozwoliły firmie SABIC oraz jej odbiorcom ograniczyć łączny ślad węglowy i zaoszczędzić surowce kopalne dla przyszłych pokoleń.

Firma SABIC do wytwarzania nowej generacji tworzyw C8 mPE, POP i POE stosuje technologię NEXLENE - nowoczesny proces produkcji w roztworze z zastosowaniem opatentowanych katalizatorów metalocenowych. Rodzina produktów firmy SABIC z nowoczesną technologią molekularną - procesem technologicznym roztworu bimodalnego z komonomerem oktenu - udostępnia producentom opakowań do żywności i produktów nieżywnościowych wysokiej jakości produkt, charakteryzujący się m.in. doskonałymi możliwościami w zakresie przetwórstwa: wysoką stabilnością balonu, mniejszym obciążeniem silnika ekstrudera oraz niższym ciśnieniem ekstruzji. Posiada także świetne parametry mechaniczne (zwiększona odporność na rozrywanie, wysoka wytrzymałość na przebijanie i rozciąganie), wyjątkowe właściwości zgrzewne (niższa temperatura inicjacji zgrzewania (SIT), umożliwiająca zwiększenie prędkości linii pakującej), doskonałe właściwości optyczne (wysoka klarowność oraz niski poziom zmętnienia) oraz świetne właściwości higieniczne (niski poziom osadów i wyjątkowe właściwości organoleptyczne).

SABIC


Nowości SABIC będzie można zobaczyć podczas targów K 2016 - hala 6, stanowisko D42.


Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego
 

Aktualizacja

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska