Poliuretany mają się dobrze

Poliuretany mają się dobrze…
Rośnie wielkość eksportu poliuretanów.

Pianka poliuretanowa klasyfikowana jest jako grupa półproduktów. Wykorzystywana jest m.in. do produkcji materacy, uzupełnień tapicerskich oraz jako materiał uszczelniający. Szczególną rolę odgrywa w produkcji mebli, które uznawane są za jeden z głównych polskich towarów eksportowych. Eksport mebli, który obejmuje 90 proc. rodzimej produkcji, w 2011 r. osiągnął szacowaną wartość 6,41 mld euro i był wyższy o blisko 800 mln euro od wartości wypracowanej w 2010 r.

Polska branża chemiczna znacząco zyskała na wartości. Eksport wyrobów chemicznych wzrósł w 2011 r. o ponad 20 proc., tworząc wartość wyższą niż ogólny poziom wzrostu krajowego eksportu. Tworzywa alternatywne znajdują zastosowanie w wielu segmentach gospodarki, dlatego też potencjał tego surowca jest niezwykle duży.

Polska zaliczana jest do grona czołowych eksporterów pianki poliuretanowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę sprzyjającą koniunkturę oraz czynniki, takie jak łatwy dostęp do surowców oraz korzystne położenie geograficzne, można przypuszczać, że pozycja naszego kraju na piankowej mapie Europy będzie się dalej umacniać. Dodatkowo otwieranie nowych rynków, m.in. wschodniego może mieć duży wpływ na wyniki odnotowywane przez sektor tworzyw sztucznych oraz poprawę kondycji rodzimych producentów.

Wzrost eksportu znajduje swoje uzasadnienie w zwiększającym się zastosowaniu materiałów bazujących na poliuretanach, bez których już teraz trudno sobie wyobrazić współczesny świat. Materiał do jakiego należy pianka zyskuje na wartości z uwagi na właściwości tego surowca oraz jego uniwersalność. Dodatkowo otwierające się rynki wschodnie stanowią nowy kanał dystrybucji, co z pewnością wpłynie na wyniki odnotowywane w 2012 r. Produkcja tworzyw sztucznych wpływa na wartość eksportu choćby w branży budowlanej i samochodowej, które wykorzystują komponenty bazujące na poliuretanach. Po niecałych trzech kwartałach 2011 roku wartość eksportu w motoryzacji przekroczyła 12 mld euro.