Polska Izba Opakowań przygotowuje I Kongres Przemysłu Opakowań

Polska Izba Opakowań przygotowuje…
To może być jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej branży opakowaniowej w 2012 r. Polska Izba Opakowań przygotowuje I Kongres Przemysłu Opakowań.

Wydarzenie zaplanowano na 9 października w Poznaniu. Będzie to drugi dzień największych w Polsce targów opakowaniowych Taropak. Jak tłumaczą organizatorzy przedsięwzięcia z PIO, chodzi o to, by po raz pierwszy w Polsce, producenci opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań spotkali się by omówić najważniejsze problemy branży. W grę wchodzić ma wymiana doświadczeń, określenie potrzeb rozwojowych oraz zapoznanie się z osiągnięciami i problemami krajowego przemysłu opakowań.

- Celem Kongresu jest dokonanie oceny stanu krajowego przemysłu opakowań oraz perspektyw rozwoju z punktu widzenia posiadanych zdolności i mocy produkcyjnych (nowoczesność środków i systemów produkcji, stopień ich wykorzystania); stopnia zaspokojenia potrzeb krajowego rynku opakowań oraz możliwości eksportu; określenia czynników ograniczających pełne i efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego oraz jego rozwoju; a także ocena potrzeb rozwojowych branży (określenie czynników decydujących o rozwoju krajowego przemysłu opakowań i zwiększenia konkurencyjności) na tle tendencji rozwojowych światowego przemysłu opakowań – tłumaczy Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań.

Kongres Opakowaniowy


Kongres Przemysłu Opakowań stanowił będzie także okazję i miejsce do zapoznania się z aktualnym dorobkiem nauki i techniki w dziedzinie opakowalnictwa oraz tendencjami i kierunkami rozwoju przemysłu opakowań na tle wymagań stawianych współczesnym opakowaniom. Chodzi tu zwłaszcza o bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska, zmniejszenie strat pakowanych towarów a w szczególności żywności, rozwój opakowań wielofunkcyjnych.

Ważnym przedsięwzięciem towarzyszącym imprezie będzie publikacja książkowa zatytułowana: - „Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy i warunki rozwoju. Oferta”. Monografia ukaże się tuż przed kongresem i ma być podstawowym materiałem do wykorzystania w trakcie obrad. Ponadto, będzie upowszechniana wśród wystawców i uczestników Taropaku.

Na jej zwartość złożą się referaty kongresowe oraz przewidziane do zaprezentowania na Kongresie wystąpienia o przemyśle opakowań, tendencjach rozwojowych, problemach, wyzwaniach, zagrożeniach, roli opakowań. Monografia obejmie ponadto opinie użytkowników opakowań o aktualnej ofercie przemysłu opakowań oraz oczekiwaniach wobec przemysłu opakowań. W części poświęconej wyzwaniom przed jakimi stanie w najbliższych latach przemysł opakowań, swoje wizje i prognozy przedstawią zarówno przedstawiciele świata nauki jak i gospodarki oraz użytkownicy opakowań.

Ponieważ w koncepcji programowej Kongresu przyjęto formy prezentacji przemysłu opakowań wg rodzaju użytkowników, w publikacji nie zabraknie tez charakterystyki przemysłu opakowań z punktu widzenia rodzaju materiału konstrukcyjnego. Wiele miejsca poświęconych zostanie zagadnieniu badań opakowań, nowych materiałów, w tym biomateriałów, bezpieczeństwa człowieka i środowiska oraz gospodarce opakowaniami.

Wydawca, czyli Polska Izba Opakowań zakłada, iż przewidywany nakład wyniesie 4 tys. egzemplarzy. Publikacja będzie udostępniana bezpłatnie.