Polska Izba Opakowań przygotowuje I Kongres Przemysłu Opakowań

PROGRAM KONGRESU

9.45 – 10.15 Rejestracja uczestników

Sesja inauguracyjna
10.15 – 10.25 Otwarcie Kongresu. Powitanie uczestników. Prezentacja Sponsorów.
10.25 – 10.45 Referat wprowadzający: - "Cywilizacyjna rola opakowania oraz czynniki decydujące o rozwoju opakowalnictwa w Polsce".

Sesja referatowa
  • Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy i kierunki oraz warunki rozwoju. Wyzwania. Nowe technologie i materiały oraz funkcje.

10.45 – 11.00 Opakowania dla przemysłu spożywczego
11.00 – 11.45 Opakowania do soków i napojów
11.15 – 11.30 Opakowania przemysłowe (dla towarów „inwestycyjnych” i powszechnego użytku)
11.30 – 11.45 Opakowania dla przemysłu farmaceutycznego
11.45 – 12.00 Opakowania dla przemysłu kosmetycznego
12.00 - 12.20 Przerwa kawowa
12.20 – 12.35 Przemysł maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań
12.35 – 12.50 Poligrafia „opakowaniowa”. Produkcja etykiet. Zdobienie opakowań

Sesja plenarna
  • Wystąpienia uczestników kongresu zawierające informacje o osiągnięciach nauki i techniki do zastosowań w przemyśle opakowań i opakowaniach, a także opinie, uwagi, uzupełnienia do referatów zaprezentowanych w sesji referatowej oraz zamieszczonych w kongresowych materiałach.
12.50 – 14.00 I część sesji plenarnej. Wystąpienia 8-10 uczestników
14.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.30 II część sesji plenarnej. Wystąpienia 12 -15 uczestników

Sesja wnioskowa
16.30 – 16.50 Prezentacja wniosków i opinii przewidzianych do zamieszczenia w Raporcie „Przemysł Opakowań w Polsce. Stan aktualny. Perspektywy, kierunki i warunki rozwoju oraz wyzwania”.

Ceremonia zamknięcia Kongresu
17.00 – 17.20 Wręczenie okolicznościowych nagród i wyróżnień (tytuły zasłużonych dla przemysłu opakowań; certyfikatów „Sponsor Kongresu Przemysłu Opakowań”; nagród w Konkursie PakStar 2012 i in.)
17.20 – 19.00 Kongresowy bankiet