Polska Izba Przemysłu Chemicznego o rynku gazowym

Logistyka

Zmiany zaszły również w zakresie uwarunkowań logistycznych i możliwości zakupu gazu. Odbyło się to poprzez techniczną rozbudowę zdolności przesyłowych w okresie 2011-2012 (ponad 1 mld m sześc./rok w punktach wejścia Lasów i Cieszyn), natomiast odblokowanie kontraktowych ograniczeń przepustowości nastąpiło i jest realizowane w okresie 2011-2014.

W 2013 r. OSP udostępnił około 6,5 mld m sześc./rok dodatkowych przepustowości importowych. Według informacji zawartych w ,"Monitorze Gazowym" zasadnicza ich część nie stanowiła produktu ciągłego (około 5,4 mld m sześc./rok mocy rewersowych na zasadach przerywanych poprzez SGT - Jamał), natomiast pozostała część mocy została już rozdzielona w ramach Open Season lub aukcji (0,5 mld m sześc./rok Lasów i 0,55 mld m sześc./rok Cieszyn).

Natomiast przełomowe zmiany mają nastąpić w 2014 r., ponieważ do drugiego kwartału br. mają zostać udostępnione ciągłe przepustowości przez gazociąg Jamalski (obecnie trwają konsultacje regulaminu oferowania produktu powiązanego ze strony polskiej i niemieckiej w punkcie Mallnow). Dodatkowe nowe możliwości pojawiają się wraz z planowanym otwarciem terminala LNG w Świnoujściu z końcem 2014 r. i możliwości dostaw LNG, które stabilnie zwiększają swój udział obok sieciowego gazu ziemnego, szczególnie na rynkach Europy Zachodniej.

Podsumowanie

W konsekwencji zachodzących zmian pojawiły się konkurencyjne podmioty oferujące alternatywne możliwości zakupu gazu ziemnego. Nastąpiła zmiana miejsca dostaw gazu, obok dostaw na bramie zakładu, oraz wprowadzono inne miejsca rozliczenia, w tym między innymi w punkcie wirtualnym. W miejsce preferowanej umowy kompleksowej pojawiło się szereg nowych rynkowych produktów gazowych. Zostały zaoferowane nowe rodzaje umów, obok kontraktów długoterminowych pojawiają się kontrakty krótkoterminowe lub spotowe. Zmienione warunki kontraktacji z jednej strony wprowadzają mechanizmy rynkowe i nowe możliwości dla kupującego, natomiast z drugiej bardziej skomplikowane warunki dostarczania, które niosą za sobą wyzwania prawno-rynkowe (m.in. wahania cen rynkowych).
W skali globalnej różnice cen gazu są nawet kilkukrotne (szczególnie USA), co kształtuje kluczowe wyzwania przed sektorem, które wymagają konkretnych działań analizujących interesy krajowego przemysłu.