Polska chemia chce zwiększyć efektywność energetyczną

Polska chemia chce zwiększyć efektywność energetyczną
Współpraca nawiązana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego z Krajową Agencją Poszanowania Energii SA (KAPE) ma obejmować działania zmierzające do wsparcia procesów poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju w branży chemicznej i przedsiębiorstwach zrzeszonych w PIPCh. Będą to między innymi usługi doradcze, szkoleniowe, jak i promocyjne, jak również wykonywanie audytów energetycznych zwiększających efektywność energetyczną.

Jak deklarują oba podmioty, ich współpraca będzie miała na celu promowanie działań zdążających do zmniejszenia energochłonności przemysłu chemicznego i przedsiębiorstw zrzeszonych w PIPCh. Planowana jest organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów dla pracowników przedsiębiorstw zrzeszonych w PIPCh w obszarze efektywności energetycznej i OZE. Partnerzy będą promować racjonalne wykorzystanie energii i odnawialnych źródeł energii dla przemysłu chemicznego oraz przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie oraz podejmować inne formy współdziałania zmierzające do wdrożenia instrumentów poprawy efektywności energetycznej i poszanowania energii w przemyśle chemicznym.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA powstała w roku 1994 roku na mocy uchwały Sejmu RP w rezultacie porozumienia akcjonariuszy realizujących politykę energetyczną państwa. Największym akcjonariuszem KAPE jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (67,74 proc. akcji), pozostała część udziałów należy do pracowników agencji. Agencja utworzona została jako spółka akcyjna i zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego działa na zasadach rynkowych, realizuje również zadania o charakterze publicznym.

Misją KAPE jest upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w oparciu o które wypracowuje optymalne energooszczędne rozwiązania dla swoich klientów. Celem strategicznym Agencji jest wspieranie wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki dzięki poprawie efektywności energetycznej przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Agencja świadczy usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i budownictwa, wykonuje ekspertyzy dla rządu RP i sektora samorządowego, prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.

Czytaj więcej: Chemikalia 188


arkadiusz arkadiusz
*.61.129.182

Wysłany: 2013-08-08 13:21:55

ciekawa inicjatywa...zwiekszanie efektywnosci energetycznej czy optymalizacja kosztow energii to wazny temat dla spolek chemicznych bo takie praktyki moga sie odbic na zmniejszeniu kosztow funkcjonowania zakladow. tak jak np w inowroclawiu w zakladach soda matwy beda modernizowac druga elektrocieplownie co na pewno pomoze zaoszczedzic pieniadze.