Polska w czołówce europejskiego rynku opakowań giętkich

Polska w czołówce europejskiego…
Według najnowszego raportu PCI Wood Mackenzie na temat europejskiego rynku opakowań elastycznych w 2017 roku, Polska była najszybciej rozwijającym się rynkiem opakowań w Europie, notując wzrost w ciągu roku o ponad 5%.

Podczas gdy ogólny wzrost zapotrzebowania w Europie Zachodniej w 2017 r. nieznacznie spadł i wyniósł nieco poniżej 2 %, to popyt w Europie Wschodniej wzrósł do 3 %. W skali całej Europy popyt na opakowania elastyczne wzrósł w 2017 r. o 2,1 %.

Według raportu „Flexible Packaging European Supply Demand Report”, europejski rynek opakowań elastycznych o wartości 14,1 mld euro pozostaje jednym z największych i najbardziej rozwiniętych rynków na świecie, stanowiąc w 2017 r. około 17% całkowitej wartości rynku światowego. Europejscy producenci opakowań giętkich eksportują również 10% poza granice Unii Europejskiej.

- W porównaniu z innymi regionami świata, europejski rynek opakowań giętkich jest dojrzały i rośnie powoli, a jego udział w światowym popycie będzie w nadchodzących latach malał. Jednak nadal europejski przemysł przetwórczy będzie światowym liderem pod względem innowacji technicznych i know-how, a także głównym eksporterem - ocenił Paul Gaster, dyrektor ds. opakowań elastycznych w PCI Wood Mackenzie.

W Polsce branża opakowań giętkich odniosła sukces, będąc w ostatniej dekadzie mocno wspierana przez bezpośrednie inwestycje międzynarodowych marek z branży spożywczej, a także rosnący eksport wyrobów konfekcjonowanych.

Wzrost zapotrzebowania na rosyjskim rynku opakowań elastycznych, piątym co do wielkości w Europie, wyniósł w 2017 r. około 3 %, do czego przyczynił się szybko rozwijający się przemysł przetwórstwa spożywczego i związana z nim infrastruktura oraz poprawa ogólnych warunków gospodarczych.

Popyt w Turcji, choć znacznie niższy niż na początku dekady, nadal utrzymuje się powyżej ogólnej tendencji europejskiej, napędzany przez rosnącą gospodarkę krajową, urbanizację i stosunkowo szybki wzrost liczby ludności. Turecki przemysł jest głównym eksporterem, który staje się coraz większym wyzwaniem dla włoskich i innych południowoeuropejskich dostawców na rynkach docelowych.

Jak podaje PCI Wood Mackenzie, w europejskim przemyśle opakowań elastycznych działa ponad 700 producentów, wśród nich jednakże 26 największych graczy dzieli pomiędzy siebie prawie 70% udziału w tym rynku.

Wg raportu, wszystkie rynki użytkowników końcowych, za wyjątkiem słodyczy i wyrobów tytoniowych, odnotowały wzrost. Na uwagę zasługuje rynek karmy dla zwierząt, której sprzedaż wzrosła w 2017 r. o 4%. PCI Wood Mackenzie przewiduje, że popyt na opakowania elastyczne w Europie nieznacznie wzrośnie w 2018 r., a następnie będzie rósł o 2,2 % rocznie, osiągając w 2022 r. wartość 15,7 mld EUR.

Agencja PCI Wood Mackenzie z siedzibą w Edynburgu, od 1973 r. zajmuje się analizą rynków: energetycznego, chemicznego, odnawialnych źródeł energii, metali i górnictwa. W 2015 roku została zakupiona z kwotę 2,8 mld USD przez Verisk Analytics, amerykańską firmę zajmującą się analizą danych i oceną ryzyka.

Źródło: PCI Wood Mackenzie