Polski producent poliuretanów bliżej rynku azjatyckiego

Polski producent poliuretanów… Giełdowa spółka PCC Rokita nabywa 25 proc. udziałów tajskiej spółki IRPC Polyol Company Ltd., producenta polioli i systemów poliuretanowych. Sprzedającym jest IRPC Public Co. Ltd. z siedzibą w Bangkoku.

To kolejne kroki PCC Rokita w Azji oraz w relacji z firmą IRPC Polyol. Od początku 2015 roku PCC Rokita prowadzi działalność handlową w ramach IRPC PCC, joint venture utworzonej z IRPC Polyol. Dzięki temu PCC Rokita od blisko już 2 lat wprowadza sukcesywnie na rynek azjatycki swoje produkty. To istotne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa, ponieważ chemiczny rynek azjatycki rozwija się tak szybko, jak żaden inny rynek, co wynika m.in. z liczby ludności zamieszkujących Azję.

Zakup udziałów w spółce produkcyjnej jest następnym logicznym etapem azjatyckiej ekspansji PCC Rokita. IRPC Polyol to firma chemiczna o rocznym potencjale produkcji sięgającym kilkudziesięciu tysięcy ton różnych produktów z branży poliuretanowej. Spółka ta wytwarza poliole polieterowe, poliole poliestrowe oraz systemy poliuretanowe dostarczane głównie do szeroko pojętej branży budowlanej, a także chłodniczej, obuwniczej meblarskiej i innych. Większość sprzedaży IRPC Polyol stanowi eksport. Wiodącymi kierunkami sprzedaży zagranicznej są pozostałe kraje Azji Południowo-Wschodniej i Indii. IRPC Polyol posiada także klientów w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie.

- Począwszy od pierwszego kwartału 2016 r. analizowaliśmy dalsze możliwości rozwoju na rynku azjatyckim - mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - Wnioski z tej analizy są pozytywne, finalnie zdecydowaliśmy się na zakup udziałów produkcyjnej spółki IRPC Polyol.

- Po doświadczeniach handlowych na rynku azjatyckim, zakup udziałów spółki produkcyjnej to dla nas kolejny konsekwentny krok w kierunku rozwoju działalności w Azji - stwierdza Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Potencjał azjatyckiego rynku jest ogromny. Mamy ambicje w najwyższym stopniu wykorzystać szanse na rozwój w tym obszarze.

Cenę nabycia 750 tys. udziałów w spółce IRPC Polyol wyniosła 82,5 mln BAHT, co stanowi równowartość ok. 9,7 mln zł wg kursu obowiązującego na dzień 21 grudnia 2016 r. Ostateczna cena zostanie ustalona na podstawie rocznego sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol za rok 2016, zbadanego przez biegłego rewidenta.

Spółka w terminie 3 lat od wejścia umowy nabycia udziałów w życie, zobowiązała się zakupić od IRPC Public kolejne 25 proc. udziałów spółki IRPC Polyol, bądź - w przypadku braku woli zakupu kolejnych udziałów - zobowiązuje się odsprzedać IRPC Public zakupione udziały.

Przez ostatnie lata pozycja rynkowa PCC Rokita konsekwentnie umacnia się. Za trzy kwartały 2016 roku Grupa PCC Rokita wypracowała rekordowo dobre wyniki. Zysk EBITDA osiągnął rekordowo wysoki poziom 153,7 mln zł i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 59,6 mln zł (+63,4 proc.). Zysk netto również istotnie wzrósł i wyniósł 95,8 mln zł w porównaniu do 45,1 mln zł za trzy kwartały 2016 r. (+112,5 proc.). Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły wobec przychodów okresu analogicznego o 35,6 mln zł (+4,6 proc.). Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA osiągnęła 18,9 proc. (+6,8 p.p. 1-3Q/1-3Q), a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 26,1 proc. (+6,4 p.p. 1-3Q/1-3Q).

Rozwój spółki i wzrost jej atrakcyjności jest dostrzegany przez inwestorów. Od początku roku kurs spółki zyskał ponad 40 proc., przy 15 proc. spadku WIGChemia. W dniu 16 października notowania na zamknięciu osiągnęły rekordowy dotąd poziom 70,50 zł wobec kursu akcji podczas IPO w czerwcu 2014 r. w wysokości 33 zł. Nadzień publikacji wyników za III kwartał 2016 r. kurs wyniósł 68 zł.

Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv, WIG Poland oraz RESPECT Index. PCC Rokita to znany emitent obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst.

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4

Reportaże

Forum