Polwax kończy przygotowania do dużej inwestycji

Polwax kończy przygotowania do dużej inwestycji
Firma Polwax kończy etap przygotowawczy przed rozpoczęciem budowy instalacji w ramach projektu Future. Spółka odkupiła od Lotos Terminale cztery uzbrojone, sąsiadujące z terenami Polwaxu działki w Czechowicach-Dziedzicach, o łącznej powierzchni 1,02 ha. Prace projektowo-budowlane przy instalacji Future mają ruszyć jesienią br.

- Polwax skompletował dokumentację projektową oraz złożył wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę nieczynnych instalacji należących pierwotnie do Rafinerii Czechowice i obiektów położonych na nabytym ostatnio terenie przeznaczonym pod budowę - powiedział Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki. - Zgoda poprzedniego właściciela terenu umożliwiła prowadzenie prac inwentaryzacyjnych i projektowych na terenie przyszłej inwestycji w okresie obowiązywania umowy przedwstępnej i w efekcie ukończenie projektu rozbiórki równolegle z zawarciem umowy sprzedaży. Dzięki temu spodziewamy się rozpocząć prace demontażowe pod koniec sierpnia. Szacujemy, że w przeciągu dwóch miesięcy doprowadzimy obszar inwestycji Future do stanu greenfield.

Kluczowym elementem strategii Polwaxu w ramach projektu Future jest budowa i uruchomienie nowoczesnej instalacji odolejania rozpuszczalnikowego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji, pierwsze komercyjne produkty z instalacji będą dostępne dla odbiorców w II kwartale 2019 r.

- Uruchomienie tej instalacji da nam dodatkowe 30 tys. ton mocy produkcyjnych rocznie - powiedział Jacek Stelmach, wiceprezes zarządu Polwax SA. - Z tym, że - co trzeba podkreślić - część nowych produktów wymagać będzie dalszego przetwarzania przy wykorzystaniu istniejących instalacji, dlatego realnie należy szacować przyrost zdolności produkcyjnych o ok. 15-20 tys. ton.

Czytaj więcej: Chemikalia 188 Inwestycje 716