PolyTalk 2018 - Wspólna walka z zaśmieceniem oceanów

PolyTalk 2018 - Wspólna walka…
Zaśmiecenie środowiska morskiego jest jednym z największych wyzwań, z którymi mamy obecnie do czynienia. To bardzo skomplikowane zjawisko, negatywnie wpływa na cały wodny ekosystem – od rzek i jezior po wody mórz i oceanów. Stąd hasło „Wspólna walka z zaśmieceniem oceanów”, pod którym odbędzie się kolejna, szósta już, edycja konferencji połączonej z wystawą PolyTalk 2018, na którą PlasticsEurope ma przyjemność zaprosić w dniach 26-27 kwietnia do St. Julian na Malcie. Realizowane w formule „Debate, Act, Change” (dyskutuj, działaj, zmieniaj) wydarzenie będzie okazją do zmierzenia się z jednym z najbardziej istotnych problemów środowiskowych: odpadów tworzyw w środowisku w morzach i oceanach.

PolyTalk 2018 to największe wydarzenie organizowane przez PlasticsEurope gromadzące szerokie grono zainteresowanych problemem zaśmiecenia środowiska morskiego, którego celem jest wzmacnianie istniejących i poszukiwanie nowych obszarów współpracy pomiędzy wszystkimi, którzy chcą zapobiegać temu niekorzystnemu zjawisku. Organizacje międzynarodowe, przedstawiciele wysokiego szczebla administracji rządowych z różnych krajów, w tym ministerstw środowiska, organizacje pozarządowe, przemysł tworzyw sztucznych, a także środowiska naukowe wspólnie zastanawiać się będą nad nowymi rozwiązaniami i formami współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów regionu Morza Śródziemnego.

Inicjatywa PolyTalk, zapoczątkowana w 2010 roku, ma na celu konfrontacje różnych punktów widzenia, rzeczową dyskusję i konstruktywny dialog wokół kontrowersyjnych aktualnych tematów. W tym roku uczestnicy PolyTalk 2018 będą zastanawiać się na sposobami osiągnięcia trwałej poprawy stanu środowiska morskiego, dyskutując m.in. nad wspólnymi działaniami w obszarze Morza Śródziemnego, osiągnięcia i planami przemysłu czy rolą i znaczeniem nauki i innowacji w poszukiwaniu rozwiązań problemu śmieci w środowisku morskim. Jednym z ważnych punktów do dyskusji będą także strategie i działania mające na celu zmianę postaw i zachowań obywateli oraz znaczenie właściwego zagospodarowania odpadów.

W ślad za inspirującymi sugestiami prof. Richarda Thompsona wygłoszonymi podczas konferencji PolyTalk 2010, stowarzyszenie PlasticsEurope stało się w roku 2011 jednym z współzałożycieli światowej koalicji na rzecz poszukiwania rozwiązań problemu zaśmiecenia środowiska morskiego zawiązanej podczas 5 Międzynarodowej Konferencji na temat zaśmiecenia wód morskich. Od tego czasu przemysł tworzy i angażuje się w liczne inicjatywy nie tylko lokalne, ale i globalne, takie jak na przykład World Plastic Council.

Konferencja PolyTalk 2018 będzie platformą nie tylko do oceny dotychczasowego postępu w zakresie przeciwdziałania zaśmieceniu środowiska morskiego, ale także wskazującą nierozwiązane problemy i dalsze wyzwania.

Źródło: PlasticsEurope