Postęp ekologiczny w produkcji opakowań kartonowych


Warte podkreślenia jest to, że opakowania kartonowe po płynnych produktach spożywczych doskonale nadają się nie tylko do recyklingu. Mogą one być również poddawane spalaniu w celu uzyskania energii. Dzięki swemu głównemu składnikowi, czyli pulpie drzewnej oraz zawartości polietylenu i aluminium wyróżniają się wysokim potencjałem energetycznym.

Wartość kaloryczna dwóch ton zużytych opakowań kartonowych dla płynnych produktów spożywczych jest taka sama jak w przypadku jednej tony ropy naftowej. Odzysk energii jest szczególnie dogodnym rozwiązaniem w krajach posiadających rozwiniętą infrastrukturę odpowiednich do tego celu zakładów. Niestety w Polsce jest to jeszcze na jakąkolwiek widoczną skalę niemożliwe. Puste i złożone płasko kartony zajmują niewiele miejsca, więc nawet konieczność wywiezienia ich na wysypisko nie stanowi problemu.

Warto wiedzieć, że np. podczas produkcji materiału opakowaniowego dla opakowań kartonowych w obiegu produkcyjnym wykorzystywana są ponownie ścinki polietylenu.

Postęp ekologiczny w produkcji opakowań kartonowych

Wciąż też producenci pracują na ulepszeniem procesów produkcyjnych, mając na względzie aspekty ekologiczne. Znaczna część, bo średnio ok. 66 proc. energii koniecznej do wyprodukowania opakowania kartonowego pochodzi już ze źródeł odnawialnych. Z ograniczonych, kopalnych źródeł czerpie się ok. 34 proc. energii.

Czołowym producentom takich wyrobów udało się też zmniejszyć o około 30 proc. powłokę aluminiową wykorzystywaną do produkcji opakowań kartonowych przeznaczonych do pakowania produktów o przedłużonej trwałości. Obecnie jest ona cieńsza niż ludzki włos. Ponadto, jak już wspomniano podczas produkcji opakowań aktywnie realizowane są założenia gospodarki ekologicznej. Ścinki polietylenowe powracają do obiegu produkcyjnego.

Nie byłoby omawianego postępu bez jeszcze jednego istotnego czynnika, który koniecznie trzeba wskazać. Konsekwentnie ulepszany jest bowiem sam materiał dla produkcji opakowań kartonowych. Wiodące firmy potrafiły doprowadzić już do zmniejszenia jego wagi o blisko 25 proc. I tak w wielu przypadkach jednolitrowe opakowanie kartonowe waży obecnie zaledwie 28 g. Udało się to dzięki zastosowaniu nowej struktury warstwowej, składającej się z pulpy brzozowej i sosnowej oraz ze środkowej warstwy wykonanej z mechanicznie utwardzonej pulpy drzewnej.

Takie rozwiązanie bezpośrednio wpływa nie tylko na budowę samych opakowań, ale też na rozwiązania stosowane przy ich transporcie. Złożony płasko materiał opakowaniowy dla płynnych produktów spożywczych jest dostarczany do zakładu napełniania ciężarówką, wykorzystując w pełni jej ładowność. Co więcej, ciężarówka załadowana gotowymi produktami przewozi około 95 procent produktu i tylko 5 procent opakowań. W rezultacie zużycie paliwa, a tym samym zanieczyszczenie powietrza, jest zdecydowanie niższe. Opakowania kartonowe powodują więc, że podczas transportu wydzielana jest znacznie mniejsza ilości spalin niż ma to miejsce podczas przewożenia innych rodzajów opakowań.

Dzięki wyjątkowym właściwościom opakowań kartonowych zmniejszeniu ulega emisja tlenków azotu, tlenku węgla i dwutlenku węgla, czyli związków przyczyniających się do zwiększenia się efektu cieplarnianego i wymierania lasów.