Postęp ekologiczny w produkcji opakowań kartonowych

Postęp ekologiczny w produkcji opakowań kartonowych
W ostatnich latach w branży opakowaniowej doszło do znacznego postępu ekologicznego. Jednym z wyróżników tego trendu jest m.in. trend zmierzający do ciągłego zmniejszania wagi opakowań oraz rozwój technologii recyklingu. Osiągnięcia na tych obydwu polach nie ominęły też wąskiej dziedziny jaką są opakowania kartonowe.

W skład opakowań kartonowych wytwarzanych przez wiodących krajowych i europejskich producentów wchodzą głównie włókna z wycinki drzew. Drewno jako surowiec jest bowiem głównym komponentem tego rodzaju opakowań. Typowe opakowanie kartonowe składa się w ok. 75- 80 proc. z włókien drzewnych. W produkcji od zawsze stosowane są wyjątkowo mocne włókna. Są one pozyskiwane z połamanych i wycinanych drzew, czyli produktów odpadowych branży przetwórstwa drzewnego. W tym kontekście bardzo ważne jest takie działanie, które prowadzi do stałego odtwarzania drzewostanu. Trudno bowiem dopuścić do sytuacji, w której w miejsce wykorzystanych na skalę przemysłową drzew nie sadzi się nowych. Stad zwłaszcza w Europie Zachodniej coraz większe znaczenie odgrywa fakt, by materiał do opakowań kartonowych pozyskiwać z tych rejonów, w których odtwarzanie zniszczonego drzewostanu odbywa się w sposób najefektywniejszy. Przykładem jest choćby Skandynawia, mogąca się pochwalić doskonałym poziomem zastępowania wykorzystywanego stanu drzewnego.

Zużyte opakowania kartonowe po płynnych produktach spożywczych doskonale nadają się do wszystkich systemów zarówno recyklingu jak i usuwania odpadów. Mowa tu m.in. o takich rozwiązaniach jak recykling materiałów, spalanie z odzyskiem energii oraz składowanie na niewielkiej przestrzeni.

Postęp ekologiczny w produkcji opakowań kartonowych

Opakowania kartonowe dla płynnych produktów spożywczych są przyjazne dla środowiska. Potwierdziła to choćby przeprowadzona kilka lat temu w Niemczech, oficjalna analiza cyklu życia tych produktów. Choć inne opakowania jednorazowego użytku objęte są w Niemczech obowiązkową opłatą ekologiczną, to opakowania kartonowe dla płynnych produktów spożywczych zostały z niej zwolnione. Różnorodne technologie recyklingu pozwoliły na odzyskanie wszystkich komponentów, z których są one wykonane i umożliwiły tym samym ochronę zasobów naturalnych.

Standardowy materiał opakowaniowy to idealne połączenie najlepszych właściwości trzech surowców, które zapewniają, że oszczędzanie zasobów naturalnych możliwe jest już w pierwszych etapach produkcji. Poszczególne komponenty opakowań kartonowych doskonale nadają się do recyklingu.

Ponieważ omawiane opakowania nadają się do recyklingu, więc co za tym idzie mogą funkcjonować w pełnym obiegu. Możliwe jest odzyskanie i ponowne wykorzystanie nie tylko dużej ilości tektury wchodzącej w ich skład - ok. 75 proc., lecz także pozostałych komponentów, czyli polietylenu (21 proc.|) i aluminium (4 proc.)

Taki proces recyklingu można przeprowadzać bez dużych nakładów energetycznych. Przede wszystkim odzyskiwane są w nim cenne włókna celulozowe. Po recyklingu włókien pozostaje natomiast polietylen, a w przypadku opakowań kartonowych dla produktów o przedłużonej trwałości także folia aluminiowa. Polietylen może być następnie wykorzystany np. jako substytut energii ze źródeł kopalnych, takich jak ropa naftowa. Dalsze fazy recyklingu pozwalają na oddzielenie i odzyskanie aluminium w czystej postaci. Nawet zakrętki używane w wielu równych opakowaniach można z łatwością poddawać recyklingowi wraz z polietylenem i aluminium.