Praktyczne rozwiązania w produkcji opakowań sztywnych i wyrobów konsumenckich

Praktyczne rozwiązania w produkcji opakowań sztywnych i wyrobów konsumenckich
Już po raz czwarty Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) zaprosił swoich klientów na seminarium dotyczące przetwórstwa poliolefin. Tym razem odbyło się ono w Pabianicach w hotelu Fabryka Wełny i dotyczyło rozwiązań produktowych dla branży opakowań sztywnych i wyrobów konsumenckich. Prezentacje podzielone na trzy sesje przedstawiały aktualną sytuację na rynku polipropylenów i polietylenów, nowości w ofercie BOPS, a także praktyczne rozwiązania w produkcji opakowań cienkościennych.

Spotkanie rozpoczął prezes BOPS Jaap Rabou omawiając sytuację i aktualne trendy na rynku poliolefin. Anna Kozera-Szałkowska z fundacji PlasticsEurope przedstawiła pozycję tworzyw sztucznych w programie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, także problemy wizerunkowe z jakimi borykają się tworzywa sztuczne. Są one bardzo często źle postrzegane przez społeczeństwo pomimo, iż są kluczowym elementem wielu innowacyjnych rozwiązań oszczędzających zasoby naturalne. Wynika to głównie z faktu, że nie są oceniane na podstawie całego cyklu życia produktu, a jedynie wybiórczych czynników.

W kolejnej prezentacji Iwona Żórawska z BOPS przedstawiła najnowsze zmiany w wymaganiach dotyczących kontaktu wyrobów z poliolefin z żywnością. Emanuele Burgin, Menedżer ds. Rozwoju w LyondellBasell zaprezentował standardowe jaki i nowe gatunki poliolefin np. o większym płynięciu, ulepszonych właściwościach organoleptycznych lub bez stosowania katalizatorów ftalanowych. Temat gatunków polipropylenu wolnych od ftalanów rozwinął Tomasz Listoś z BOPS, przedstawił także nowości w ofercie gatunków polipropylenu produkowanego w Polsce.

W trakcje kolejnych prezentacji zaproszeni goście przedstawili aspekty produkcji opakowań sztywnych. Peter Mertens z DV Verstraete zaprezentował metodę uszlachetniania opakowań poprzez stosowanie etykietowania w formie IML. Swoją prezentację wspierał bardzo dużą ilością przykładów wdrożonych opakowań z całego świata. Piotr Sionkowski, oficjalny przedstawiciel Günther Heisskanaltechnik w Polsce zaprezentował innowacje w systemach gorąco-kanałowych niezbędnych przy produkcji opakowań, a Andrzej Zwierzyński z Sumitomo-Demag omówił wtryskarki szybkobieżne wykorzystywane w produkcji opakowań cienkościennych. Zwieńczeniem wszystkich prezentacji było wystąpienie Jana Bierżyńskiego i Kamila Wiśniewskiego z firmy Orplast, która korzysta z materiałów z BOPS i wykorzystuje większość z omawianych wcześniej technik do produkcji pojemników wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.

Jaap Rabou


Seminarium BOPS


Paweł Wiśniewski