Precyzyjne dozowanie grawimetryczne z dozownikami Ferlin

Precyzyjne dozowanie grawimetryczne… Minimalizacja odpadu produkcyjnego oraz wysoka jakość i powtarzalność produkcji składającej się z co najmniej dwóch komponentów jest możliwa jedynie w przypadku świadomego dozowania materiałów przy użyciu odpowiednich urządzeń.

Należy uświadomić sobie jak duży jest koszt złego wybarwienia produktów. Odpad produkcyjny to stracony czas operatora, zużyta energia, eksploatacja maszyn, zużyty materiał i konieczność utylizacji odpadu. Wraz ze wzrostem wymagań klientów równomierne dozowanie materiałów (w tym przemiałów) i powtarzalność produkcji staje się coraz większym problemem.

Firma KMP Plastics proponuje rozwiązanie tego problemu poprzez zastosowanie wielokomponentowych dozowników grawimetrycznych Gravimix firmy FERLIN. Są to dozowniki najwyższej jakości z innowacyjnymi rozwiązaniami i w bardzo przystępnej cenie. Będzie można je obejrzeć na żywo podczas tegorocznych targów Plastpol na stoisku C-16.


1. Zasada działania.

Grawimetryczny dozownik wielokomponentowy ma za zadanie kolejno odważyć każdy z dozowanych materiałów, a następnie przygotować homogeniczną mieszankę - według wpisanej receptury - do dalszego przetwarzania w maszynie.

Niestety pomimo takiej samej ogólnej zasady działania, dozowniki wielokomponentowe bardzo różnią się między sobą. Niezwykle istotne jest również zrozumienie jak poprawnie używać dozownika, aby otrzymać mieszankę o oczekiwanym składzie. Przede wszystkim bardzo ważne jest zrozumienie jak prawidłowo wpisać recepturę do dozownika.

dozownik ferlin

Receptura

Firma Ferlin - oferuje dwie metody wpisywania receptur: procentową oraz standardową.

Metoda procentowa wydaje się być prostszą. Wpisujemy procentowy udział komponentów i suma musi być równa 100%, np.:
68% - oryginał,
30% - przemiał,
2% - barwnik.
Jednak mimo prostego wyglądu może być bardzo myląca i kłopotliwa – wyjaśnienie w przykładach 1-3

W metodzie standardowej podajemy:
  • stosunek oryginałów (jeżeli występuje więcej niż jeden),
  • udział procentowy barwnika/dodatków w stosunku do oryginałów,
  • oraz udział procentowy przemiału.
Oto kilka przykładów w celu zrozumienia różnicy pomiędzy tymi metodami.

Przykład 1.

Załóżmy, że wymagane jest abyśmy zastosowali w naszej produkcji mieszankę zawierającą 5% barwnika.

W metodzie procentowej wpiszemy:
95% - oryginał,
5% - barwnik.

W metodzie standardowej wpiszemy:
1 - oryginał,
5% - barwnik.

Należy jednak pamiętać, że interpretacja tych dwóch receptur jest różna. W metodzie procentowej udział poszczególnych składników odnosi się do całości mieszanki, natomiast w metodzie standardowej - do oryginału.

Przy metodzie procentowej w mieszance będziemy mieć 5g barwnika na każde 95g oryginału (rzeczywisty udział procentowy barwnika 5,26% w odniesieniu do oryginału), a w metodzie standardowej będziemy mieć 5g barwnika na każde 100g oryginału (rzeczywisty udział procentowy to 5,00% w stosunku do oryginału).

Czytaj więcej:
Maszyny do termoformowania, Frezarki CNC
 

Maszyny do termoformowania, Frezarki CNC, Wytłaczarki 2-ślimakowe współbieżne, Peryferia: dozowniki, podajniki, termostaty, chillery, rotametry

Polska