Prochem zaprojektuje dla Orlenu instalację do produkcji PTA

Prochem zaprojektuje dla Orlenu… Spółka Prochem wspólnie z koncernem Mitsubishi Heavy Industries zajmą się projektowaniem instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA), który jest wymagany do produkcji tworzyw sztucznych. Inwestycja zostanie zrealizowana specjalnie dla koncernu PKN Orlen.

Instalacja do produkcji PTA powstanie we Włocławku w sąsiedztwie zakładów Anwilu. Będzie się mieścić na powierzchni 15 hektarów. Ma być jedną z największych inwestycji w historii PKN Orlen. Jej koszt opiewa na 600 mln euro.

Technologię produkcji kwasu PTA dostarczy Orlenowi koncern Mitsubishi Chemical. Moce wytwórcze instalacji PTA wyniosą 600 tys. ton rocznie. Produkcja ruszy pod koniec 2010 r., a dojście do jej maksymalnego poziomu może zająć dwa lata.

Na podstawie zawartej w ubiegłym roku umowy PKN Orlen dostarczy w latach 2010 - 2014 do Mitsubishi Chemical Corporation 150 tys. ton rocznie kwasu tereftalowego (PTA). Jest to podstawowy surowiec używany do produkcji PET, który jest z kolei wykorzystywany do tworzenia opakowań i włókien.

Początkowo połowa produkowanego kwasu tereftalowego będzie trafiać na rynek polski, a druga połowa na eksport. Z czasem większość produkcji ma być sprzedawana w Polsce.

W tej chwili głównymi odbiorcami PET w naszym kraju są toruńska Elana z grupy Boryszew i spółka SK Eurochem z Włocławka. Te podmioty będą odbierać połowę wytwarzanego kwasu. Do tej pory nabywały ten kwas za granicą. W Polsce bowiem na razie nie jest on produkowany. Zmieni to dopiero inwestycja PKN Orlen.

Zapotrzebowanie na kwas tereftalowy rośnie nieprzerwanie od wielu lat w tempie ok. 8-10 proc. rocznie. Światowa produkcja PTA w 1970 r. wynosiła zaledwie 1,75 mln ton, podczas gdy w 2006 r. przekroczyła już 30 mln ton.

Według prognoz na okres 2003-2010 tylko w Europie Zachodniej średnioroczny wzrost zapotrzebowania na PTA wynosi 6 proc. rocznie. Powodem tak dynamicznie rozwijającego się popytu jest wykorzystywanie kwasu tereftalowego głownie w przemyśle tworzyw sztucznych. Na całym świecie kwasu PTA używa się głównie do włókien przemysłowych. W Polsce z kolei trzy czwarte idzie na produkcję PET.

Firma Prochem specjalizuje się w wykonywaniu projektów budownictwa przemysłowego. Współpracuje z największymi polskimi firmami paliwowymi i chemicznymi. Realizował zadania dla takich spółek jak: PKN Orlen (instalacja ekstrakcji aromatów, modernizacja baz paliwowych, infrastruktura zewnętrzna instalacji poliolefin III), Grupa Lotos (instalacja nalewu paliw do autocystern, instalacja "Merox"), Zakłady Chemiczne "POLICE" (rozbudowa instalacji bieli tytanowej), Anwil (wytwórnia saletrzaku) oraz Petrochemia Blachownia (instalacja petrokarbochemiczna). Z jej usług korzystały też zakłady Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu, fabryka LG Philips LCD Poland w Kobierzycach oraz fabryka telewizorów ciekłokrystalicznych Toshiba w Kobierzycach.

Ubiegły rok Prochem zamknął zyskiem netto w wysokości ponad 14 mln zł, przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 183 mln zł. Cała Grupa Kapitałowa PROCHEM SA osiągnęła w tym okresie przychody ze sprzedaży w wysokości 252 mln zł i zysk netto na poziomie ponad 10 mln zł.