Producent wosków wchodzi w lotnictwo

Polwax ma wieloletnie doświadczenia we współpracy własnego działu rozwoju z placówkami naukowo-badawczymi. W ich efekcie wdrożono do produkcji między innymi nowoczesne antyzbrylacze dla przemysłu nawozowego czy też miękką masę modelową Formowax dla odlewnictwa precyzyjnego.

- Jesteśmy zwolennikami takiej współpracy - stwierdza Izabela Robak, dyrektor rozwoju Polwax SA. - Ogólnie rzecz ujmując, środowiska naukowe, wszędzie tam gdzie jest to tylko możliwe, powinny nawiązywać bliskie relacje z przemysłem. Nauka zyska, bo jej rozwój będzie ściśle związany z realnymi potrzebami przedsiębiorstw, które takie badania mogą współfinansować. Przemysł z kolei dzięki innowacjom ma szansę na wypracowanie przewag konkurencyjnych.

Odlewnictwo precyzyjne od dawna pozostaje jednym z obszarów zainteresowań spółki. Udział w programie INNOLOT jest następstwem zarówno kierunków rozwoju zapisanych w strategii rozwoju firmy, jak i doświadczeń będących efektem współpracy z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie w zakresie opracowania wysokiej, jakości mas odlewniczych. W odlewnictwie woski wykorzystywane są w procesie produkcji odlewów metodą wosku traconego.

- Tylko zastosowanie odpowiedniej technologii, materiałów i wyposażenia gwarantuje uzyskanie odlewów o najwyższej jakości; takich, jakich oczekuje przemysł lotniczy, czy też medyczny - podkreśla dyrektor Izabela Robak.

Cel ten można uzyskać realizując ustalony proces wytwórczy, składający się z kilkunastu operacji technologicznych, do których należy między innymi wykonywanie modeli. Jakość uzyskiwanych modeli wytapianych to jeden z podstawowych parametrów decydujących o prawidłowym przebiegu procesu technologicznego i uzyskanym końcowym efekcie – odlewie precyzyjnym. O jakości modeli decydują: właściwości mas modelowych, parametry charakteryzujące proces wykonywania modeli, konstrukcja i dokładność wykonania oprzyrządowania oraz rodzaj urządzeń wtryskowych.

- Wdrożenie twardych wosków odlewniczych do produkcji wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego – wyjaśnia Izabela Robak. - To inwestycja znacznej wielkości, ale nie było ani chwili wątpliwości, czy warto ją realizować
Pod koniec roku spółka Polwax uruchomi własną instalację produkcji małotonażowej niezbędną do rozwoju produkcji między innymi wosków odlewniczych.

Polski rynek różnego rodzaju parafin od kilku lat szacowany jest na poziomie 160–180 tys. ton rocznie. Przy obrotach rzędu 260 mln zł spółka Polwax kontroluje około 30 proc. tego rynku.

Czytaj więcej: Chemikalia 188