Produkcja węglanu litu: porozumienie Lanxess i Standard Lithium

Produkcja węglanu litu: porozumienie…

Przedstawiciele Lanxess i Standard Lithium podpisali porozumienie otwierające drogę do rozwinięcia wspólnego projektu dotyczącego litu. Po 20 miesiącach testów na bazie instalacji pilotażowej Standard Lithium przeprowadzi kolejny krok - badanie w fazie przedinwestycyjnej (Front End Engineering Design, FEED) w celu oceny możliwości budowy pierwszej przemysłowej instalacji do produkcji węglanu litu w zakładzie Lanxess w El Dorado (Arkansas, USA). Studium FEED koncentruje się na opłacalności ekonomicznej i technicznej wykonalności produkcji węglanu litu na skalę przemysłową. Termin zakończenia badania zaplanowano na IV kwartał 2022 roku.

W przypadku pomyślnego zakończenia studium FEED spółka Standard Lithium mogłaby na własny koszt wybudować zakład produkcji węglanu litu do akumulatorów w jednym z trzech zakładów Lanxess w El Dorado. Lanxess nie ponosi żadnego ryzyka inwestycyjnego, zyskuje natomiast możliwość nabycia od Standard Lithium węglanu litu przeznaczonego do produkcji akumulatorów po korzystnej cenie, tj. z rabatem do 20 proc. w stosunku do ceny rynkowej. Ostateczna cena zostanie ustalona na etapie zawarcia przez Lanxess i Standard Lithium innych umów dotyczących dostaw i usług związanych z projektem.

Lanxess zachowuje prawo do udziału w przyszłej spółce do wysokości 49 proc., przy czym wartość tego udziału będzie oparta na kapitalizacji spółki.

Podpisując umowę, koncern Lanxess zabezpiecza swoje szanse w atrakcyjnym segmencie litu, nie ponosząc przy tym ryzyka związanego z spadkiem cen surowców bądź innymi rynkowymi wahaniami cen.


Czytaj więcej:
Umowy 164

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska

Reportaże

Forum