Prognozy wzrostu dla rynku klejów do opakowań sztywnych

Prognozy wzrostu dla rynku klejów do opakowań sztywnych
Światowy rynek klejów do opakowań sztywnych szacowany był w roku 2016 na 14,7 mld dolarów USA. Zgodnie z oszacowaniami SmithersApex oczekuje się, iż do roku 2021 rynek ten osiągnie wartość 18,2 mld dolarów USA. Smithers Apex jest firmą, która świadczy usługi w zakresie badań rynkowych, publikacji oraz konsultacji strategicznych i technicznych dla przedsiębiorstw działających szczególnie na rynkach niszowych, wschodzących lub charakteryzujących się wysokim tempem wzrostu.

Nowy raport "Przyszłość klejów do opakowań do roku 2021" autorstwa SmithersApex stwierdza, że ​​wzrost na globalnym rynku klejów do opakowań napędzany jest poprzez zmianę zachowań konsumenckich na rynkach Azji, Afryki na Bliskiego Wschodu. Klienci tych rynków przyjmując prozachodni styl życia, zwiększają zapotrzebowanie na wstępnie pakowaną żywność i inne towary konsumpcyjne.

Prognoza wzrostu rynku azjatyckiego dla klejów do opakowań sztywnych jest niższa dla drugiej połowy bieżącej dekady niż tempo wzrostu zanotowane dla lat 2011-2015, jednak wciąż jest wyższa niż umiarkowany wzrost, prognozowany dla dojrzałych gospodarek Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

- Rynek opakowań jest największym odbiorcą dla sektora klejów (Adhesive) i nadal wspierany będzie poprzez wzrost rynku pakowanej żywności lub innych artykułów wymagających opakowań - mówi John Nelson ze Smithers Apex. - Postęp urbanizacji na świecie, nawyki wygodnego kupowania towarów zapakowanych w supermarketach czy sklepach detalicznych będą wypierać inne sposoby nabywania towarów, takich jak np. zakupy na targach i lokalnych bazarach. Taki stan rzeczy napędza popyt na materiały opakowaniowe, który z kolei ma olbrzymi wpływ na rozwoj sektora Adhesive - dodaje Nelson.

Największym rynkiem jest sektor opakowań do żywności, który notuje ciągły wzrost spowodowany rozwojem demograficznym zmianami stylu życia. Mniejsze, jednostkowe opakowania żywności są w coraz większym stopniu popularniejsze, chociażby ze względu na zmiany w strukturach rodzin, gdzie tradycyjna rodzina wielopokoleniowa staje się coraz rzadszym zjawiskiem, niemały wpływ na wzrost używania jednostkowych opakowań ma także wsrastająca liczba gospodarstw jednoosobowych. Największym segmentem rynku spożywczego staje się żywność o dłuższym okresie przydatności, np. mrożona, wartość tego segmentu szacowana jest na około 749 mln dolarów USA w roku 2017. Przewiduje się, że do 2022 r. wartość ta wzrośnie do kwoty 1 mld dolarów.

Rosnące zapotrzebowanie na mniejsze opakowania jednostkowe jest również związane z mobilnością społeczeństwa, która zwiększa tendencje do spożywania napojów i jedzenia w podróży. Jest to korzystne dla segmentu Adhesive, ponieważ mniejsze opakowania wymagają proporcjonalnie większej ilości zużytego kleju w celu dostarczenia produktu o tej samej objętości. Co ciekawe, te korzyści są częściowo przeciwstawne trendom przemysłowym, których celem jest zużycie mniejszej ilości kleju w celu zapewnienia takiej samej wytrzymałości opakowań.

Jacek Leszczyński

Ilustracja
Gift image created by Kues - Freepik.com

Czytaj więcej: Opakowania 1135 Analiza 237