Program BASF do analizy tworzyw sztucznych

Program BASF do analizy tworzyw sztucznych
Koncern BASF opracował nowe narzędzie online, które ułatwia porównywanie śladów ekologicznych i ma zastosowanie przy analizie tworzyw sztucznych.

W jakich przypadkach rozsądne jest stosowanie biodegradowalnych tworzyw sztucznych? To pytanie zadają sobie coraz częściej przedstawiciele przemysłu opakowań, konsumenci i różnego rodzaju decydenci. Dotychczas, ten kto pragnął podjąć decyzję bazującą na solidnych podstawach, zdany był na obszerne badania efektywności ekologicznej konkretnego przypadku bądź na inne analizy cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA), które skupiają się na zużyciu zasobów, każdorazowo podczas produkcji, eksploatacji i końcowego zagospodarowania produktu, wykonanego z tworzywa sztucznego. Opracowane przez BASF nowe narzędzie online, tzw. Ecovio Eco-Efficiency Compass, w przyszłości znacznie ułatwi podejmowanie decyzji.

Oprogramowanie to skupia w jednym interfejsie dane będące wynikami wielu analiz efektywności ekologicznej, odgrywających ważną rolę przy produkcji i końcowym zagospodarowaniu wybranych produktów. W ten sposób możliwa jest szybka symulacja przy użyciu istotnych dla ekologicznej oceny produktu parametrów, co uwidacznia ich wpływ na ekologiczną efektywność produktu. Dzięki porównaniu śladów ekologicznych użytkownik może szybko stwierdzić, czy tworzywo ulegające biodegradacji rzeczywiście jest bardziej przyjazne dla środowiska.


Od ponad dziesięciu lat od dotarcia do szerszej świadomości przemysłu i konsumentów, ulegające biodegradacji tworzywa sztuczne nadal cieszą się rosnącym zainteresowaniem.

Nie rozwiązują jednak automatycznie problemów ochrony środowiska tylko dlatego, że można je przetworzyć na kompost. Korzystanie z nich jest rozsądne tylko wówczas, gdy przy tej samej wydajności, są bardziej zrównoważone niż materiały niebiodegradowalne albo nawet oferują większą wydajność. Biodegradowalność ma bowiem stwarzać wartość dodaną, np. pozwalając na kompostowanie odpadów organicznych, zamiast na ich spalanie. Odpady organiczne w dużej części składają się z wody, co powoduje, że ich obróbka termiczna jest wysoce nieefektywna. Natomiast kompostowanie folii z zawartością może mieć bardzo korzystny wpływ na środowisko.

Szczegółowe analizy cyklu życia, jak np. opracowana przez BASF analiza efektywności ekologicznej, już od wielu lat pomagają ściśle rozróżniać i rozważać alternatywne produkty i metody. Dodatkowo uwzględniają i oceniają one zużycie zasobów, wpływ na środowisko i efekty ekonomiczne w fazach produkcyjnej, użytkowej i końcowej danego materiału, w danym zastosowaniu. Cechy te czynią badanie kompleksowym.

Obszerna analiza metodą LCA może zostać wykonana tylko przez ekspertów w tej dziedzinie i trwa kilka miesięcy. Takich jednostkowych badań nie można łączyć, a szczególne studia przypadków wymagają osobnego przygotowania, co także wymaga wiedzy eksperckiej. Dlatego elastyczne i szybkie rozważanie kilku alternatywnych materiałów nie jest wcale takie łatwe.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska