Program BASF do analizy tworzyw sztucznych

I właśnie w tym miejscu znajduje zastosowanie nowy Ecovio Eco-Efficiency Compass. Użytkownik tego narzędzia może za pomocą opierającego się o sieć www interfejsu z maską wprowadzania tworzyć kombinacje wielu parametrów odgrywających ważną rolę dla ekologicznego profilu planowanego produktu, np. torby.

Oprócz wyboru materiału opakowania - w razie potrzeby także na poziomie monomerów - możliwy jest również wybór jego wagi oraz sposobu jego końcowego zagospodarowania. W ten sposób przedstawiany jest cały cykl życia produktu – od wyboru surowca po końcowe zagospodarowanie.

W celu dokonania obliczeń, oprogramowanie wykorzystuje serię analiz efektywności ekologicznej i parametrów sterowniczych, odnośnie materiałów, zastosowań i scenariuszy zagospodarowania końcowego. Dla zapewnienia większej czytelności pozostają one jednak w tle. Ponadto, kilku zmiennym odgórnie nadano rozsądne wartości. Tak oto z doświadczenia wiadomo, że zużycie energii przy produkcji folii ma tylko niewielki wpływ na efektywność ekologiczną torebki foliowej w perspektywie jej okresu użytkowania.


W wyniku analizy, użytkownik w pierwszej kolejności otrzymuje diagram sieciowy i diagram portfoliowy, które w sposób klarowny i zrozumiały przedstawiają efektywność ekologiczną porównywanych rozwiązań. Już w tej fazie widać, w którym miejscu leżą wady i zalety danego wariantu produktu - np. odnośnie zużycia surowców, czy emisji. Na życzenie możliwe jest otrzymanie reprodukowalnych szacunkowych wartości przepływów energii i materiałów powstających przy produkcji, transporcie, użytkowaniu i końcowym zagospodarowaniu. Naświetlane są oczywiście także wpływy na środowisko danego wariantu materiału oraz koszty wybranego rozwiązania.

Przykład: torba o podwójnym zastosowaniu
Porównanie torby papierowej z torbą Ecovio, przy czym obydwie mają podwójne zastosowanie jako torby na zakupy i na odpady organiczne, pokazuje, że przy wybranych warunkach ramowych, torba Ecovio jest bardziej efektywna ekologicznie niż torba papierowa, gdyż ta ostatnia przy tej samej wydajności musi być znacznie grubsza. Generalnie parametr, jakim jest grubość materiału, odgrywa znaczącą rolę. Wspólnie z pracownikami BASF, użytkownik może eksperymentować z tymi parametrami.

Koncepcja z rozwojowym potencjałem
Obecnie nowy Ecovio Eco-Efficiency Compass jest przystosowany do oceny efektywności ekologicznej używanych niemalże wszędzie w handlu detalicznym toreb i opakowań piankowych, jednak możliwe będzie rozszerzenie go o kolejne grupy produktów. Także ważne nowości na rynku są w miarę szybko opracowywane. Przykładem jest chociażby polietylen z bioetanolu.

Fachowcy wprowadzają obecnie modele dla powłok papieru i folii kurczowych. Pomogą one w uzyskaniu informacji na temat efektywności ekologicznej kubeczków papierowych i pojemników na napoje. W ten sposób, także w tych dziedzinach możliwe jest zagwarantowanie, że biodegradowalne tworzywa sztuczne są używane tylko wtedy, gdy przy co najmniej takiej samej wydajności rzeczywiście stanowią produkt w większym stopniu zrównoważony.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska